مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اغتبان


معنی اغتبان

اغتبان . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) در بغل پنهان کردن چیزی را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). چیزی را زیر بغل پنهان کردن . (از اقرب الموارد).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اغتبان اینجا را کلیک کنید

هم معنی اغتبان


ترجمه اغتبان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اغتبانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اغتزال

اغتزال . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) رشتن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). رشتن و نخ ساختن پنبه و جز آن : اغتزلت المراءة القطن و نحوه ؛ مدته و فتلته خیطانا. (از اقرب الموارد).

معنی اغبس

اغبس . [ اَ ب َ ] (ع ص ) خاکستری رنگ یعنی سفیدی که در آن تیرگی باشد. یقال : «ذئب اغبس ». ج ، غُبس . (از اقرب الموارد). گرگ خاکسترگون . (آنندراج ). ذئب اغبس ؛ گرگ خاکسترگون . (منتهی الارب ) (ناظم الاطب

معنی اغبساس

اغبساس . [ اِ ب ِ ] (ع مص ) تاریک شدن و تیره رنگ گردیدن . (منتهی الارب ). تاریک شدن شب . (از اقرب الموارد).

معنی اغتراب

اغتراب . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) از دیار خویش دور گردیدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). دور ماندن و برکنده شدن از میهن . (از اقرب الموارد). || دربیگانگان نکاح کردن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). ازدواج

معنی اغتراق

اغتراق . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) درآمیختن اسب با اسبان دیگر سپس آن درگذشتن وی از آنها. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). درآمیختن اسب با اسبان دیگر و درگذشتن از ایشان . (آنندراج ). آمیختن اسب با خیل و سبقت گر

معنی اغتتام

اغتتام . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) تخمه زده گردیدن : اغتتم الرجل اغتتاما؛ تخمه زده گردید آن مرد. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). بسیار خوردن چندانکه ازپری شکم رنج برد: اغتتم الرجل ؛ اکثر من الاکل ح

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<