مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اعور


معنی اعور

اعور. [ اَع ْ وَ ] (اِخ ) محمدبن عمربن محمدبن علی شیرازی سرخسی مکنی به ابوالفتح ، به این نام شهرت دارد. وی بدست طایفه ٔ غزدر رجب سال 540 هَ . ق . صبراً (یعنی زندانی شدن و سنگ باران کردن تا بمیرد) کشته شد. (از لباب الانساب ).

معنی اعور- ترجمه اعور برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اعور اینجا را کلیک کنید

هم معنی اعور


ترجمه اعور

اعور: blind gut


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اعور


نصف قیمت ارزد آن دو چشم او *** که دو چشمش راست مسند چشم تو
ور کنى یک چشم آدم زاده‏اى *** نصف قیمت لایق است از جاده‏اى‏
ز انکه چشم آدمى تنها به خود *** بى‏دو چشم یار کارى مى‏کند
چشم خر چون اولش بى‏آخر است *** گردو چشمش هست حکمش اعور است‏
این سخن پایان ندارد و آن خفیف *** مى‏نویسد رقعه در طمع رغیف‏
بقیه‏ى قصه‏ى نوشتن آن غلام رقعه به طلب اجرى‏ ***
رفت پیش از نامه پیش مطبخى *** کاى بخیل از مطبخ شاه سخى‏
دور از او و ز همت او کاین قدر *** از جرى‏ام آیدش اندر نظر
گفت بهر مصلحت فرموده است *** نه براى بخل و نه تنگى دست‏
گفت دهلیزى است و الله این سخن *** پیش شه خاک است هم زر کهن‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اعود

اعود. [ اَع ْ وُ ] (ع اِ) ج ِ عود، بمعنی چوب و شاخه که از درخت قطع شده باشد و جز آن . (از اقرب الموارد). ج ِ عود. (المنجد). اعواد. عیدان . (اقرب الموارد). و رجوع به اعواد شود.

معنی اعوض

اعوض . [ اَ وَ ] (اِخ ) وادیی است به دیار باهله . (منتهی الارب ) (آنندراج ). وادیی است در دیار باهله از آن بنی حصن . (معجم البلدان ).

معنی اعونه

اعونه . [ اَ وِ ن َ ] (ع ص ، اِ)یاری کنندگان و این جمع عاین است خلاف القیاس و عاین صیغه ٔ اسم فاعل باشد از عون . (غیاث اللغات ) (آنندراج ). || در شاهد زیر ج ِ عوان است به معنی مأمور اجرای دیوان و سره

معنی اعور تغلبی

اعور تغلبی . [ اَع ْ وَ رِ ت َ ل َ ] (اِخ ) اعوربن بنان . رجوع به عقدالفرید ج 6 ص 227 شود.

معنی اعور

اعور. [ اَع ْ وَ ] (اِخ ) حارث . از صحابه ٔ حضرت علی (ع ) بود. (از لباب الانساب ).

معنی اعوص

اعوص . [ اَ وَ ] (اِخ ) جائی است نزدیک مدینه . (منتهی الارب ) (آنندراج ). موضعی است نزدیک به مدینه . (از اقرب الموارد). جائی است بنزدیک مدینه که در چند میلی آن قرار دارد. اسحاق گوید: خرج الناس یوم احد

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter