مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اعداق


معنی اعداق

اعداق . [ اِ ] (ع مص ) به اندازه کردن کاری را. || دست انداختن در حوض مانند طالب چیزی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).

معنی اعداق- ترجمه اعداق برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اعداق اینجا را کلیک کنید

هم معنی اعداق


ترجمه اعداق


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اعداقمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اعذب

اعذب . [ اَ ذَ ] (ع ن تف ) شیرین تر. (آنندراج ). گواراتر. (ناظم الاطباء). نعت تفضیلی از عذب . خوشگوارتر. گوارنده تر. خوشتر. خوشمزه تر. خوش طعم تر. لذیذتر. (یادداشت بخط مؤلف ) : و هذا النهر کأسمه فرا

معنی اعدان

اعدان . [ اِ ] (اِخ ) نام آبی است ازآن ِ بنی تمیم . (از معجم البلدان ).

معنی اعدام

اعدام . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ عَدَم . نیستیها. نیستها. نابودیها. نابودها. (فرهنگ فارسی معین ). ج ِ عدم . (یادداشت بخط مؤلف ): لا میز فی الأعدام من حیث العدم . حاج ملاهادی سبزواری .

معنی اعذاء

اعذاء. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ عِذی ، بمعنی کشت دشتی که از باران آب خورد. دیم . دیمی . (از منتهی الارب ) (از معجم البلدان ذیل کلمه ٔ ذره ): و زروعها اعذاء و یسمون الاعذاء العثری و هو الذی لایسقی . (معجم الب

معنی اعذاق

اعذاق . [ اِ ] (ع مص ) بخلاف رنگ گوسفند پشمی بر آن بستن جهت علامت و نشان . (منتهی الارب ) (آنندراج ). بخلاف رنگ گوسپند جهت علامت پشمی بر آن بستن . (ناظم الاطباء). نشانی از پشم خلاف رنگ گوسپند بر آن بس

معنی اعذار

اعذار. [ اِ ] (ع مص ) عذر آشکار کردن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). عذر کردن . (غیاث اللغات ). عذر را نمایاندن . (از اقرب الموارد). || پیدا کردن عذر را. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم ال

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: