مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اضهاج


معنی اضهاج

اضهاج . [ اِ ] (ع مص ) اضهاج ناقه ؛ افکندن شتر ماده بچه را. (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). بچه انداختن شتر ماده . (از اقرب الموارد).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اضهاج اینجا را کلیک کنید

هم معنی اضهاج


ترجمه اضهاج


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اضهاجمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اضواء

اضواء. [ اَض ْ وَءْ ] (ع ن تف ) اضوء. روشن تر. باروشنایی تر. (ناظم الاطباء): اجلی من الدرر علی نحور الحرائر و اضواء من دراری النجوم الزواهر. (محمدبن نصربن منصور) (از تاریخ بیهق ). - امثال : اضوء من

معنی اضی

اضی . [ اَ ضا ] (ع اِ) اضا. رجوع به اضا شود.

معنی اضواء

اضواء. [ اَض ْ ] (ع اِ) ج ِ ضَوء و ضوء. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (دهار). - اضواء مجرد ؛ در تداول حکمت اشراق که فلسفه ٔ مبتنی بر نور و ظلمت و نور انوار و انوار قاهر و جز اینهاست این اصطلاح بکار می

معنی اضؤن

اضؤن . [ اَ ءُ ](ع اِ) ج ِ ضأن . (منتهی الارب ). رجوع به ضأن شود.

معنی اضواء

اضواء. [ اِض ْ ] (ع مص ) اضواء مرد؛ باریک شدن وی . ضعیف شدن . (از اقرب الموارد) (از لسان العرب ). باریک شدن و سست گردیدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || اضواء زن ؛ آوردن فرزندی لاغر و ن

معنی اضهاء

اضهاء. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ ضَهْوة، بمعنی برکه ٔ آب . (از اقرب الموارد). ج ِ ضهوة، ایستادنگاه آب . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: