مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اضاعه


معنی اضاعه

اضاعه . [ اِ ع َ ] (ع مص ) ضایع کردن . (مؤید الفضلا)(تاج المصادر بیهقی ). رجوع به اضاعة و اضاعت شود.

معنی اضاعه- ترجمه اضاعه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اضاعه اینجا را کلیک کنید

هم معنی اضاعه


ترجمه اضاعه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اضاعهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اضاخی

اضاخی . [ اُ ] (اِخ ) محمدبن زکریا اباغانم نجدی و بقولی یمامی اضاخی ، از مردم یکی از دیههای یمامه بود. از محمدبن کامل عمانی در عمان بلقا و مقدام بن داود رعینی مصری سماع کرد و ابوالعباس حسن بن سعیدبن ج

معنی اضافات

اضافات . [ اِ] (ع اِ) ج ِ اضافة. اضافتها. اضافه ها. رجوع به اضافه و اضافة و اضافت شود. || در تداول زبان محاوره ٔ امروز، اضافات را بر اضافه حقوقها اطلاق کنند و گویند: اضافات را می پردازند. یا اضافات را

معنی اضافیات

اضافیات . [ اِ فی یا ] (ع ص ، اِ) ج ِ اضافی . رجوع به اضافی شود.

معنی اضاقت

اضاقت . [ اِ ق َ ] (ع مص ) رجوع به اضاقة شود.

معنی اضالة

اضالة. [ اَ ل َ ] (ع ص ) بمعنی فراموش شده آمده است . (از دزی ج 1 ص 27).

معنی اضب

اضب . [ اَ ض ُب ب ] (ع اِ) ج ِ ضَب ّ. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به ضب شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter