مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اضاعت


معنی اضاعت

اضاعت . [ اِ ع َ ] (ع مص ) ضایع کردن . (غیاث ) (ترجمان تهذیب عادل بن علی ص 14) (آنندراج ). اضاعة. تضییع. و رجوع به اضاعة و اضاعه شود.

معنی اضاعت- ترجمه اضاعت برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اضاعت اینجا را کلیک کنید

هم معنی اضاعت


ترجمه اضاعت


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اضاعتمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اضالة

اضالة. [ اِ ل َ ] (ع مص ) اضیال . بر زمین رویانیدن ضال را. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). ضال بمعنی سدر و کُنار است . رویانیدن درخت ضال و آن قسمی ازکُنار است که از باران آب خورد. (ناظم الاطباء). بس

معنی اضاعی

اضاعی . [ اُ عا ](اِخ ) وادیی است در بلاد عذرة. (از معجم البلدان ).

معنی اضاعة

اضاعة. [ اِ ع َ ] (ع مص ) بسیار گردیدن ضیعت کسی . (منتهی الارب ). بسیار شدن ضیاع . (آنندراج ). بسیار گردیدن ضیعت شخص . (ناظم الاطباء). اضاعه ٔ مرد؛ بسیاری و فزونی ضیاع وی ، و در حدیث آمده است : افشی ا

معنی اضامیم

اضامیم . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ اِضمامة، بمعنی اضبارة. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). گروه مردم از هر جنس . (ناظم الاطباء) (آنندراج ): هذا فرس سَبّاق الاضامیم ؛ ای الجماعات . (ناظم الاطباء). || پشتواره ا

معنی اضاقه

اضاقه . [ اِ ق َ ] (ع مص ) رجوع به اضاقة شود.

معنی اضاقت

اضاقت . [ اِ ق َ ] (ع مص ) رجوع به اضاقة شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter