مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اضائت


معنی اضائت

اضائت . [ اِ ءَ ] (ع مص ) رجوع به اضاءة شود.

معنی اضائت- ترجمه اضائت برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اضائت اینجا را کلیک کنید

هم معنی اضائت


ترجمه اضائت


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اضائتمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اضاء

اضاء. [ اِ ] (ع اِ) پالیز. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). مبطخه یا محل خربزه . (از قطر المحیط). جالیز. اضاءة. (اقرب الموارد). رجوع به اضاءة شود. || بیشه ٔ بید هندی . (منتهی الارب ) (آنندراج

معنی اضات

اضات . [ اَ ](ع اِ) ج ِ اضاة. (قطر المحیط). رجوع به اضاة شود.

معنی اضائة

اضائة. [ اِ ءَ ] (ع مص ) رجوع به اضاءة شود.

معنی اضا

اضا. [ اَ ] (ع اِ) اَضی ̍. ج ِ اَضاة. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به اضاة شود.

معنی اضآن

اضآن . [ اَض ْ ] (ع اِ) ج ِ ضَأن . (منتهی الارب ).

معنی اضائه

اضائه . [ اِ ءَ ] (ع مص ) رجوع به اضاءة شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter