مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اضاءة لبن


معنی اضاءة لبن

اضاءة لبن . [ اَ ءَ ت ُ ل ِ ] (اِخ ) یکی از حدود حرم است بر طریق یمن . (از معجم البلدان ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اضاءة لبن اینجا را کلیک کنید

هم معنی اضاءة لبن


ترجمه اضاءة لبن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اضاءة لبنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اضائة

اضائة. [ اِ ءَ ] (ع مص ) رجوع به اضاءة شود.

معنی اضأت

اضأت . [ اِ ءَ ] (ع مص ) رجوع به اضاءة شود.

معنی اضارع

اضارع . [ اَ رِ ] (اِخ ) برکه ای است از کنده های اعراب در سمت غربی راه حاجیان که متنبّی آنرا در این بیت آورده است : و مسی الجمیعی دئدأها و غادی الاضارع ثم الدنا. (از معجم البلدان ).

معنی اضاحک

اضاحک . [ اَ ح ِ ] (ع اِ) ج ِ اضحوکة.(از اقرب الموارد). رجوع به اضاحیک و اضحوکة شود.

معنی اضاحی

اضاحی . [ اَ حی ی ] (ع اِ) ج ِ اضحیة. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). ج ِ اضحیة و آن گوسپندی است که برای قربانی تهیه کنند. (از اقرب الموارد). قربانیها. و رجوع به اضحیة شود.

معنی اضاخ

اضاخ . [اُ ] (اِخ ) موضعی است به بادیه . (از تاج العروس ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: