مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اضآن


معنی اضآن

اضآن . [اِض ْ ] (ع مص ) صاحب بسیار میش گشتن . (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). خداوند بسیار گوسفند میشینه شدن . (تاج المصادر بیهقی ). خداوند گوسفند میشینه ٔ بسیار شدن . (زوزنی ). فزونی یافتن ضأن . (از اقرب الموارد).

معنی اضآن- ترجمه اضآن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اضآن اینجا را کلیک کنید

هم معنی اضآن


ترجمه اضآن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اضآنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اضات

اضات . [ اَ ](ع اِ) ج ِ اضاة. (قطر المحیط). رجوع به اضاة شود.

معنی اضائه

اضائه . [ اِ ءَ ] (ع مص ) رجوع به اضاءة شود.

معنی اضاحی

اضاحی . [ اَ حی ی ] (ع اِ) ج ِ اضحیة. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). ج ِ اضحیة و آن گوسپندی است که برای قربانی تهیه کنند. (از اقرب الموارد). قربانیها. و رجوع به اضحیة شود.

معنی اضائت

اضائت . [ اِ ءَ ] (ع مص ) رجوع به اضاءة شود.

معنی اضابیر

اضابیر. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ اِضبارة. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد): عنده اضابیر من صحف و من سهام . (اقرب الموارد). ج ِ اَضابرة و اِضابرة، پشتواره ٔ کتاب و کاغذ و جز آن . (آنندراج ). و این درست نیست . اض

معنی اضآن

اضآن . [ اَض ْ ] (ع اِ) ج ِ ضَأن . (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: