مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اضآن


معنی اضآن

اضآن . [ اَض ْ ] (ع اِ) ج ِ ضَأن . (منتهی الارب ).

معنی اضآن- ترجمه اضآن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اضآن اینجا را کلیک کنید

هم معنی اضآن


ترجمه اضآن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اضآنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اضأت

اضأت . [ اِ ءَ ] (ع مص ) رجوع به اضاءة شود.

معنی اضات

اضات . [ اَ ](ع اِ) ج ِ اضاة. (قطر المحیط). رجوع به اضاة شود.

معنی اصیلی

اصیلی . [ اَ ] (اِخ ) یحیی شیخ شرف الدین اصیلی مصری . از اکابر شعرای نامی روزگار که اشعارش با ستاره ٔ شعری ̍ همعنان و واسطه ٔ قلاده ٔ زمان بود، و از آنجمله که در مقام تقریظ منظومه ای بنام اشارات ازآن

معنی اضائة

اضائة. [ اِ ءَ ] (ع مص ) رجوع به اضاءة شود.

معنی اضائف

اضائف . [ اَ ءِ ] (ع اِ) ج ِ ضیف . (اقرب الموارد). جمع ضیف که بمعنی مهمان باشد و این جمع خلاف القیاس است . (غیاث ).

معنی اضاء

اضاء. [ اَ ] (اِخ ) وادیی است . (از معجم البلدان ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: