مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اصلداران فلک


معنی اصلداران فلک

اصلداران فلک . [ اَ ن ِ ف َ ل َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رجوع به اصلداران پاک ، و آنندراج شود.

معنی اصلداران فلک- ترجمه اصلداران فلک برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اصلداران فلک اینجا را کلیک کنید

هم معنی اصلداران فلک


ترجمه اصلداران فلک


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اصلداران فلکمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اصلخداد

اصلخداد. [ اِ ل ِ] (ع مص ) برپای ایستادن . (منتهی الارب ) (آنندراج ). برپای بایستادن . (زوزنی ). انتصاب . (از قطر المحیط).

معنی اصلداران پاک

اصلداران پاک . [ اَ ن ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب )مردمان پارسا و مقدس . و پیغمبران . (ناظم الاطباء). انبیاء(ع ) و ملائکه و اولیاء (رض ). (از مؤید الفضلا). کنایه از انبیاء و اولیاء و ملایک . (آنندراج )

معنی اصله

اصله . [ اَ ل َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان درجزین بخش رزن شهرستان همدان واقع در 28000 گزی جنوب قصبه ٔ رزن و 14000 گزی خاور شوسه ٔ رزن به همدان . محلی جلگه ، سردسیر، مالاریایی و سکنه ٔ آن 1625 تن که شی

معنی اصله

اصله . [ اَ ل َ / ل ِ ] (از ع ، اِ) مأخوذ از اصلة عربی . بن . بنه . || نهال و درخت تازه روییده و درخت کوچک : من برای باغم صد اصله ٔ میوه خریدم که بکارم . (فرهنگ نظام ). و در تداول مردم گویند: ده اصله

معنی اصلنحاط

اصلنحاط. [ اِ ل ِ ] (ع مص ) اصلنحاط البطحاء؛ فراخ شدن جوی سنگلاخ . (منتهی الارب ).

معنی اصلی

اصلی . [ اَ ] (اِخ ) از شاعران و خطاطان ایران بود که در مشهد میزیست و خط نستعلیق را خوب می نوشت . صاحب آتشکده این بیت را از وی آورده است : چو بطفلیش بدیدم بسپردم اهل دین را که شود بلای جانها بشما سپرد

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: