مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اصلت


معنی اصلت

اصلت . [ اَ ص َ ل َ ] (ع اِ) رجوع به اصلة شود.

معنی اصلت- ترجمه اصلت برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اصلت اینجا را کلیک کنید

هم معنی اصلت

پیوستگی: 1 اتصال، ارتباط، تعلق، رابطه، علاقه، علقه 2 استمرار، بقا، دوام 3 مواصلت، وصلت و گسستگی
پیوند: 1 اتصال، پیوستگی، ربط 2 ازدواج، مواصلت، نکاح، وصال، وصل 3 بستگی، خویشی، رابطه، نزدیکی 4 اتحاد، اتصال، ارتباط، انتساب، بند، ربط و انفصال
عروسی: ازدواج، بیوگانی، زفاف، زناشویی، مزاوجت، مناکحت، مواصلت، نکاح، وصلت و عزا، طلاق
مواصلت : 1 ازدواج، پیوستگی، پیوند، زناشویی، وصلت 2 ازدواج کردن، زناشویی کردن، وصلت کردن
ازدواج: پیوند، تزویج، زناشویی، عروسی، مزاوجت، مواصلت، نکاح، وصلت و طلاق


ترجمه اصلت


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اصلت


گر کسى مهمان رسد گر من منم *** شب بخسبد قصد دلق او کنم‏
مغرور شدن مریدان محتاج به مدعیان مزور و ایشان را شیخ و محتشم و واصل پنداشتن و نقل را از نقد فرق نادانستن و بر بسته را از بر رسته‏ ***
بهر این گفتند دانایان به فن *** میهمان محسنان باید شدن‏
تو مرید و میهمان آن کسى *** کاو ستاند حاصلت را از خسى‏
نیست چیره چون ترا چیره کند *** نور ندهد مر ترا تیره کند
چون و را نورى نبود اندر قران *** نور کى یابند از وى دیگران‏
همچو اعمش کو کند داروى چشم *** چه کشد در چشمها الا که یشم‏
حال ما این است در فقر و عنا *** هیچ مهمانى مبا مغرور ما
قحط ده سال ار ندیدى در صور *** چشمها بگشا و اندر ما نگر
ظاهر ما چون درون مدعى *** در دلش ظلمت زبانش شعشعى‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اصلان

اصلان . [ اُ ] (ع اِ) ج ِ اصیل . (اقرب الموارد). رجوع به اصیل شود.

معنی اصلخاخ

اصلخاخ . [ اِ ل ِ ] (ع مص ) بر پهلو خفتن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). اضطجاع . (قطر المحیط).

معنی اصلخداد

اصلخداد. [ اِ ل ِ] (ع مص ) برپای ایستادن . (منتهی الارب ) (آنندراج ). برپای بایستادن . (زوزنی ). انتصاب . (از قطر المحیط).

معنی اصلداران فلک

اصلداران فلک . [ اَ ن ِ ف َ ل َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رجوع به اصلداران پاک ، و آنندراج شود.

معنی اصلدار

اصلدار. [ اَ ] (نف مرکب ) اصیل . با اصل و نسب . نجیب .

معنی اصلانیک

اصلانیک . [ اَ ](اِخ ) دهی است از دهستان چهریق بخش سلماس شهرستان خوی واقع در 18 هزارگزی جنوب باختری سلماس و پنجهزارگزی جنوب راه ارابه رو چهریق به سلماس . محلی کوهستانی ،سردسیر، سالم و دارای 68 تن سکنه

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: