مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اصلب


معنی اصلب

اصلب . [ اَ ل ُ ] (ع اِ) ج ِ صُلب . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).ج ِ صُلب ، مهره ٔ پشت یعنی استخوان پشت . (آنندراج ).

معنی اصلب- ترجمه اصلب برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اصلب اینجا را کلیک کنید

هم معنی اصلب


ترجمه اصلب


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اصلبمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اصلخمام

اصلخمام . [ اِ ل ِ ] (ع مص ) برپای ایستادن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). برپای بایستادن . (زوزنی ) (از قطر المحیط). || خشم گرفتن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از قطر المحیط) (ناظم الاطباء

معنی اصلخ

اصلخ . [ اَ ل َ] (ع ص ) سخت کر که هیچ نشنود. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). سخت کر. (بحر الجواهر) (دستوراللغة). کری کر. (مهذب الاسماء) (زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ). بسیار کر که بهیچرو نشنو

معنی اصلح

اصلح . [ اَ ل َ ] (ع ن تف ) نیکوتر. (آنندراج ) (ناظم الاطباء). احسن . اوفق . صالحتر. (ناظم الاطباء). بصلاح تر. سزاوارتر. شایسته تر: و لیس بجمیع فارس هواء اصلح من هواء کازرون و لا اصلح ابداناً و بشرةً

معنی اصلانخان

اصلانخان . [ اَ ] (اِخ ) (امیر...) امیر اصلانخان قرقلوی افشار. عمه زاده ٔنادرشاه افشار بود و در روزگاری که علیشاه یا عادلشاه پس از مرگ نادر در مشهد سلطنت میکرد امیر اصلانخان سردار کل آذربایجان بود و ب

معنی اصلجو

اصلجو. [ اَ ] (نف مرکب ) جوینده ٔ اصل . جوینده ٔ قاعده و حقیقت : پس بدان این اصل را ای اصل جو هرکه را درد است او برده ست بو. مولوی .

معنی اصلة

اصلة. [ اَ ص ِل ْ ل َ ] (ع اِ) ج ِ صِلالة یا صِلال . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). رجوع به صلالة شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: