مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اصلب


معنی اصلب

اصلب . [ اَ ل ُ ] (ع اِ) ج ِ صُلب . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).ج ِ صُلب ، مهره ٔ پشت یعنی استخوان پشت . (آنندراج ).

معنی اصلب- ترجمه اصلب برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اصلب اینجا را کلیک کنید

هم معنی اصلب


ترجمه اصلب


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اصلبمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اصلت

اصلت . [ اَ ص َ ل َ ] (ع اِ) رجوع به اصلة شود.

معنی اصلانلو

اصلانلو. [ اَ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان قشلاقات افشار بخش قیدار شهرستان زنجان واقع در 45 هزارگزی قیدار. محلی کوهستانی ، معتدل و سکنه ٔ آن 236 تن است که شیعه و ترکی زبان اند.آب آن از چشمه تأمین میشو

معنی اصلخ

اصلخ . [ اَ ل َ] (ع ص ) سخت کر که هیچ نشنود. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). سخت کر. (بحر الجواهر) (دستوراللغة). کری کر. (مهذب الاسماء) (زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ). بسیار کر که بهیچرو نشنو

معنی اصلحک ا

اصلحک ا. [ اَ ل َ ح َ کَل ْلاه ] (ع جمله ٔ فعلیه ٔ دعایی ) توفیق دهد خدای ترا به نیکودینی ، یا خدا ترا اصلاح کند. دعایی است : عمران گفت : اصلحک اﷲ تو بدو مساح و زمین پیمای بر من حکم میکنی . (تاریخ قم

معنی اصلاندوز

اصلاندوز. [ اَ ] (اِخ ) آصلاندوز. دهی است جزء دهستان مغان بخش گرمی شهرستان اردبیل واقع در 120 هزارگزی شمال باختری بیله سوار، در مسیر شوسه ٔ آصلاندوز - بیله سوار. محلی کوهستانی ، گرمسیر، دارای 25 تن سک

معنی اصلد

اصلد. [ اَ ل َ ] (ع ص ) بخیل . مؤنث : صَلْداء. ج ، صُلد. (قطر المحیط). مرد زفت و بخیل . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: