مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اصلاق


معنی اصلاق

اصلاق . [ اِ ] (ع مص ) آواز سخت برآوردن . (از قطر المحیط). سخت آواز کردن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). بانگ کردن . (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ).

معنی اصلاق- ترجمه اصلاق برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اصلاق اینجا را کلیک کنید

هم معنی اصلاق


ترجمه اصلاق


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اصلاقمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اصلة

اصلة. [ اَ ص َ ل َ ] (ع اِ) مار خرد یا بزرگی است که گویند بدم خود میکشد و در حدیث آمده است : کأن ّ رأسه اصلة. ج ، اَصَل . (از قطر المحیط). مار خرد و یا کلان که از دم و یا نفس خود هلاک میگرداند. (آنن

معنی اصلان

اصلان . [ اُ ] (ع اِ) ج ِ اصیل . (اقرب الموارد). رجوع به اصیل شود.

معنی اصلاف

اصلاف . [ اِ ] (ع مص ) دشمن داشتن کسی را. (از قطر المحیط) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). و به زن گویند: اصلف اﷲ رفغک ؛ ای بغضک الی زوجک . (قطر المحیط). دشمن گردانیدن . (تاج المصادر بیهقی ).

معنی اصلاح طلب

اصلاح طلب . [ اِ طَ ل َ ] (نف مرکب ) جوینده و خواهنده ٔ اصلاح امور کشور. رفرمیست . خواهنده ٔ تغییرات اساسی در امور کشور بمنظوربهبود اوضاع . ج ، اصلاح طلبان . اصلاح طلبان دسته هایی از سیاستمداران یا

معنی اصلانی

اصلانی . [ اَ ] (اِخ ) نام طایفه ای از طوایف قشقایی . طایفه ٔ مزبور مرکب از 80 خانوار است و درگرم آباد مسکن دارند. (از جغرافیای کیهان ج 3 ص 81).

معنی اصلب

اصلب . [ اَ ل ُ ] (ع اِ) ج ِ صُلب . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).ج ِ صُلب ، مهره ٔ پشت یعنی استخوان پشت . (آنندراج ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter