مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اصلاق


معنی اصلاق

اصلاق . [ اِ ] (ع مص ) آواز سخت برآوردن . (از قطر المحیط). سخت آواز کردن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). بانگ کردن . (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ).

معنی اصلاق- ترجمه اصلاق برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اصلاق اینجا را کلیک کنید

هم معنی اصلاق


ترجمه اصلاق


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اصلاقمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اصلاد

اصلاد. [ اِ ] (ع مص ) درشت گردیدن زمین . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). اصلاد ارض ؛ صلب شدن آن . (از قطر المحیط). || اصلاد مرد؛ آتش ندادن آتش زنه ٔ آن . (از منتهی الارب ) (از قطر المحیط).

معنی اصلاح ناشدنی

اصلاح ناشدنی .[ اِ ش ُ دَ ] (ص لیاقت ) غیرقابل اصلاح . اصلاح ناپذیر.

معنی اصلاح شدنی

اصلاح شدنی . [ اِ ش ُ دَ ] (ص لیاقت ) قابل اصلاح . امری که اصلاح آن امکان پذیر بود. کسی که قابل اصلاح باشد.

معنی اصلال

اصلال . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ صل ّ. (قطر المحیط) (منتهی الارب ) (دهار). ج ِ صل ّ، مار یا مار باریک زردرنگ یا مار خرد که فسون نپذیرد. || شمشیر بران . (از قطر المحیط) (آنندراج ). || ج ِ صل ، بمعنی باران پرا

معنی اصلانلو

اصلانلو. [ اَ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان قشلاقات افشار بخش قیدار شهرستان زنجان واقع در 45 هزارگزی قیدار. محلی کوهستانی ، معتدل و سکنه ٔ آن 236 تن است که شیعه و ترکی زبان اند.آب آن از چشمه تأمین میشو

معنی اصلاح طلب

اصلاح طلب . [ اِ طَ ل َ ] (نف مرکب ) جوینده و خواهنده ٔ اصلاح امور کشور. رفرمیست . خواهنده ٔ تغییرات اساسی در امور کشور بمنظوربهبود اوضاع . ج ، اصلاح طلبان . اصلاح طلبان دسته هایی از سیاستمداران یا

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: