مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اصلاد


معنی اصلاد

اصلاد. [ اَ ] (ع ص ، اِ) ج ِ صَلْد وصِلْد. (قطر المحیط) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

معنی اصلاد- ترجمه اصلاد برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اصلاد اینجا را کلیک کنید

هم معنی اصلاد


ترجمه اصلاد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اصلادمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اصلة

اصلة. [ اَ ص َ ل َ ] (ع اِ) مار خرد یا بزرگی است که گویند بدم خود میکشد و در حدیث آمده است : کأن ّ رأسه اصلة. ج ، اَصَل . (از قطر المحیط). مار خرد و یا کلان که از دم و یا نفس خود هلاک میگرداند. (آنن

معنی اصلان شاه

اصلان شاه . [ اَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کولیوند بخش سلسله ٔ شهرستان خرم آباد واقع در 33 هزارگزی باختر الشتر و 26 هزارگزی باختری راه شوسه ٔ فرعی خرم آباد به الشتر. جلگه ، سردسیر و مالاریایی و سکنه

معنی اصلاق

اصلاق . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ صَلْق . (قطر المحیط). (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ). ج ، اصالیق . (از قطر المحیط). رجوع به صَلْق شود.

معنی اصلب

اصلب . [ اَ ل ُ ] (ع اِ) ج ِ صُلب . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).ج ِ صُلب ، مهره ٔ پشت یعنی استخوان پشت . (آنندراج ).

معنی اصلاح خواه

اصلاح خواه . [ اِ خوا / خا ] (نف مرکب ) خواهنده ٔ اصلاح . اصلاح طلب . اصلاح جو. و رجوع به اصلاح طلب شود.

معنی اصلانخان

اصلانخان . [ اَ ] (اِخ ) (امیر...) امیر اصلانخان قرقلوی افشار. عمه زاده ٔنادرشاه افشار بود و در روزگاری که علیشاه یا عادلشاه پس از مرگ نادر در مشهد سلطنت میکرد امیر اصلانخان سردار کل آذربایجان بود و ب

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: