مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اشکانیان ایران


معنی اشکانیان ایران

اشکانیان ایران . [ اَ نیا ن ِ ] (اِخ ) رجوع به اشکانیان و تاریخ ایران باستان ج 3 شود.

معنی اشکانیان ایران- ترجمه اشکانیان ایران برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اشکانیان ایران اینجا را کلیک کنید

هم معنی اشکانیان ایران


ترجمه اشکانیان ایران


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اشکانیان ایرانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اشکانی

اشکانی . [ ] (اِ) بلغت تنکابی وطبرستان بقلة الیمانیة است . (فهرست مخزن الادویه ).

معنی اشکذر

اشکذر. [ اَ ک َ ذَ ] (اِخ ) یکی ازبخشهای یازده گانه ٔ شهرستان یزد است که در شمال باختر یزد واقع است و حدود و مشخصات آن بدین شرح است : حدود: از شمال و باختر به بخشهای خرانق اردکان و خضرآباد، از جنوب به

معنی اشکانیان شمالی

اشکانیان شمالی . [ اَ نیا ن ِ ش َ / ش ِ / ش ُ ن ِ ] (اِخ ) سلسله ای ازخاندان اشکانیان بودند که پس از انقراض اشکانیان ایران ، در ماوراء جیحون و سیحون همچنان باقی ماندند، چه برخی عقیده دارند که سلسله ای

معنی اشکان

اشکان . [ اِ ] (معرب ، اِ) (از کلمه ٔ اسپانیولی اِسکانو) ج ، اشاکن . نیمکت پشتی دار برای سه یا چهار تن بقولی . ج ، اشاکین .

معنی اشکان

اشکان . [ اَ ] (اِخ ) یا اشغان یا اشقان بزرگ . برحسب روایات شرقیان ، نیای سلسله ٔ اشکانیان بود. مرحوم پیرنیا آرد: گفته میشود که اشکان پسر دارای اکبر است و نیز گویند که پسر اشکان بن کی ارش بن کیقباد می

معنی اشکبوس

اشکبوس . [ اَ ک َ / اَ ] (اِخ ) نام مبارزی است کشانی که بمدد افراسیاب آمده بود و افراسیاب او را بیاری پیران ویسه فرستاد و رستم پیاده به میدان او آمد و به یک تیرش بقتل آورد. (هفت قلزم ) (برهان ). نام م

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: