مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اشهد


معنی اشهد

اشهد. [ اَ هََ ] (ع فعل ، اِ) در عربی متکلم وحده اَشهَدُ؛ شهادت می دهم . اما در فارسی به عنوان اسم هم بکار می رود و مراد از آن ، شهادتین یعنی اشهد اَن لا اله الاّ اﷲ و اشهد اَن ّ محمداً رسول اﷲ است : دور نبود کین زمان در مجلس حکم قضا بر زبان چرخ و اختر لفظ اشهد می رود. انوری . از اشهد فصیح به است اشهد بلال . قاآنی . - اشهد گفتن ؛ مراد گفتن اشهد ان لا اله الا اﷲ و اشهد ان محمداً رسول اﷲ است ، یعنی گفتن شهادتین . - || در تداول فارسی زبانان گاه بمعانی آماده ٔ مرگ شدن و سخت ترسیدن هم بکار رود، چنانکه گویند: پلنگ که نزدیک من شد اشهدم را گفتم . || گاه همچون سوگندی بکار رود: زبانم به اشهد برنگردد اگر...؛ یعنی گاه مردن شهادتین نگویم اگر... یا بی ایمان از دنیابروم اگر...

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اشهد اینجا را کلیک کنید

هم معنی اشهد


ترجمه اشهد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اشهدمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اشهب مخلس

اشهب مخلس . [ اَ هََ ب ِ م ُ خ َل ْ ل َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) اشهب مخلص . از رنگهای اسب است . رجوع به اشهب حدیدی شود. (از صبح الاعشی ج 2 ص 18).

معنی اشهر حرام

اشهر حرام . [ اَ هَُ رِ ح َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) چهار ماهی که در آنها عرب جنگ را حرام میشمرد و آنها عبارتند از: ذیقعده ، ذیحجه ، محرم و رجب . و جرجانی و صاحب مهذب الاسماء آرند: یکی از آنها فرد اس

معنی اشهر معلومات

اشهر معلومات . [ اَ هَُ رُن ْ م َ ] (ع اِ مرکب ) ماههای دانسته شده (استخراج از قرآنست )، یعنی شوال و ذوالقعده و ده روز از اول ذوالحجه . (ترجمان علامه ٔ جرجانی ص 12): الحج اشهر معلومات (قرآن 197/2)؛ حج

معنی اشهب مدنر

اشهب مدنر. [ اَ هََ ب ِ م ُ دَن ْ ن َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) از رنگهای اسب است ، هنگامی که سپیدی آن روشن و صافی باشد و در آن نقطه های سیاه وجود داشته باشدو گاه نقطه ها توسعه یابد. (از صبح الاعشی ج

معنی اشهل

اشهل . [ اَ هََ ] (ع ص ) رجل اشهل ؛ مرد میش چشم . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). مرد میش چشم یعنی سیاهی چشم او بکبودی آمیخته باشد. (آنندراج ). آنکه کبودی بسیاهی چشم او درآمیزد. (از المنجد). میش چشم

معنی اشهلال

اشهلال . [ اِ هَِ ] (ع مص ) میش چشم شدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). آمیختن کبودی بسیاهی چشم . (از المنجد) (اقرب الموارد) (قطر المحیط).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<