مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اشناگر


معنی اشناگر

اشناگر. [ اَ گ َ ] (ص مرکب ) شناگر. سباح . اشناور. شناور. بر آب رونده . (سروری ). و رجوع به اشناور شود.

معنی اشناگر- ترجمه اشناگر برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اشناگر اینجا را کلیک کنید

هم معنی اشناگر


ترجمه اشناگر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اشناگرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اشناکردن

اشناکردن . [ اَ ک َ دَ ](مص مرکب ) شنا کردن . رجوع به شنا و شنا کردن شود.

معنی اشنان داود

اشنان داود. [ اُ ن ِ وو ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) زوفاء یابس . (ابن البیطار). زوفا. (تذکره ٔ داود ضریر انطاکی ص 49). زوفا. زوفی . حشیشه . (از دزی ج 1 ص 25). و رجوع به اشنان دارو و زوفا و تذکره ٔ دا

معنی اشنان عصافیر

اشنان عصافیر. [ اُ ن ِ ع َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رجوع به اشنان قصارین و دزی ج 1 ص 25 شود.

معنی اشنان

اشنان . [ اَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان برزاوند شهرستان اردستان که در 55 هزارگزی جنوب خاور اردستان و 18 هزارگزی شمال شوسه ٔ کوهپایه به اصفهان واقع است . محلی کوهستانی معتدل است و سکنه ٔ آن 181 تن میبا

معنی اشنان سبز

اشنان سبز. [اُ ن ِ س َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) غاسول . (تحفه ).

معنی اشناسی

اشناسی . [ اَ ] (اِخ ) [ابو]علی حسن بن محمدبن اسماعیل بن اشناس بن حمامی بزار (منسوب به اشناس غلام متوکل ). مولای جعفر متوکل بود. از ابوعبداﷲ حسین بن محمدبن عبیدعسکری و عمربن محمدبن سنبک و عبیداﷲبن محم

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter