مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اشنان سبز


معنی اشنان سبز

اشنان سبز. [اُ ن ِ س َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) غاسول . (تحفه ).

معنی اشنان سبز- ترجمه اشنان سبز برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اشنان سبز اینجا را کلیک کنید

هم معنی اشنان سبز


ترجمه اشنان سبز


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اشنان سبزمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اشنان

اشنان . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ شَن ّ، بمعنی مشک کهنه . (از المنجد). و رجوع به شَن ّ شود.

معنی اشنان

اشنان . [ اِ ] (ع مص ) اشنان غارت بر کسان ؛ پریشان و از هر طرف ریختن غارت را بر آنان . (منتهی الارب ). از هر سوی غارت را بسوی کسان متوجه کردن . (از المنجد). || اشنان قربه ؛ کهنه گردیدن مشک . (منتهی ال

معنی اشنانبرت

اشنانبرت . [ اَ نام ْ ب ِ ] (اِخ ) یکی از قرای بغداد است . (مراصد الاطلاع ) (معجم البلدان ).

معنی اشنانکوب

اشنانکوب . [ اُ ] (اِ مرکب ) ابزاری که بدان اشنان کوبند: چه نیمور و چه اشنانکوب بقال چه نیمور و چه گندم کوب هراس . سوزنی .

معنی اشنان ید

اشنان ید. [ اُ ن ِ ی َ ](ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) لوتوس . درخت سدر. کُنار. حندقوق . نبق : الحندقوقا و هو یطیب رائحةالید اذا غُسلت به . (از دزی ج 1 ص 25).

معنی اشنان عصافیر

اشنان عصافیر. [ اُ ن ِ ع َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رجوع به اشنان قصارین و دزی ج 1 ص 25 شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter