مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اشلسویگ


معنی اشلسویگ

اشلسویگ . [ اِ ل ِس ْ ] (اِخ ) یا اسلسویگ . یکی از ایالات قدیم دانمارک بود و از 1864 تا 1920 م . این ناحیه با هولشتاین یکی از استانهای پروس بشمار میرفت و بنام اشلسویگ - هولشتاین معروف بود. در سال 1920 م . برحسب مراجعه به آرای عمومی قسمت شمال اشلسویگ به دانمارک تعلق گرفت . ساکنان اشلسویگ - هولشتاین پروسی هستند. جمعیت آن 1600000 تن و پایتخت آن کیل است .

معنی اشلسویگ- ترجمه اشلسویگ برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اشلسویگ اینجا را کلیک کنید

هم معنی اشلسویگ


ترجمه اشلسویگ


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اشلسویگمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اشلوزر

اشلوزر. [ اِ ل ُ زِ ] (اِخ ) (1737 - 1809 م .). یکی از مورخان معروف آلمان بود که اکثر عمر خود را در روسیه گذرانید و السنه ٔ اسلاوی را کاملاً آموخت و آثاری مربوط به روسیه و تاریخی که مکمل تاریخ روسیه

معنی اشلان

اشلان . [ اَ ] (اِ) اشنان . (ریاض الادویة). و رجوع به الفاظ الادویه شود.

معنی اشلال

اشلال . [ اِ ] (ع مص ) تباه کردن دست کسی را: اَشَل ّ یده . (منتهی الارب ). شل کردن دست . (تاج المصادر بیهقی ). || تباه شدن دست کسی و خشک گردیدن : اُشِلَّت ْ یده (مجهولاً). (منتهی الارب ).

معنی اشلگل

اشلگل . [ اِ ل ِ گ ِ ] (اِخ ) ایلیا (1718 - 1749 م .). شاعر آلمانی که در یکی از شهرهای ساکس متولد شد. تعدادی از منظومه ها بشیوه ٔ شعرای قدیم لاتن و یونان برشته ٔ نظم کشید و مدتی اشعارش بسیار شهرت دا

معنی اشلوسلبورگ

اشلوسلبورگ . [ اِ س ِ ] (اِخ ) نام قصبه ای در ایالت پترزبورگ (لنین گراد) روسیه است که در 32هزارگزی مشرق پترزبورگ در ساحل دریاچه ٔ لادوکا و شط نوا واقع شده است . اینجا محبس و تبعیدگاه متهمان سیاسی بو

معنی اشلایتز

اشلایتز. [ اِ ] (اِخ ) نام قصبه ای در کشور آلمان است واقع در شش هزارگزی شمال شرقی سالبورگ .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: