مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اشلایخر


معنی اشلایخر

اشلایخر. [ اِ خ ِ ] (اِخ ) اوگوست . (1821 - 1868 م .). دانشمند زبان شناس آلمانی که در ماینینگن تولد یافت . وی در شهرهای بن و پراگ و ینا (1857 م .) تدریس میکرد و در زبانشناسی هندواروپایی تحولی به وجود آورد و در علوم طبیعی مساعی بسیاری بکار برد و آنها را با روش داروینیسم تطبیق میکرد، ولی در این راه حد افراط را پیش گرفت . اوراست : خلاصه ٔ گرامر تطبیقی زبان هندوآلمانی (1861 م .)، با نهایت وضوح و سادگی در مدت 20 سال این کتاب قابل تحسین را در زبانشناسی تدوین کرد. رساله بزبان لیتوانی . تحقیق در گرامر تطبیقی (1848 - 1850). نظریه ٔ داروین و زبان شناسی (1863). وی در شهر ینا درگذشت .

معنی اشلایخر- ترجمه اشلایخر برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اشلایخر اینجا را کلیک کنید

هم معنی اشلایخر


ترجمه اشلایخر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اشلایخرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اشلگل

اشلگل . [ اِ ل ِ گ ِ ] (اِخ ) اوگوست (1767 - 1845 م .). شاعر آلمانی و برادرزاده ٔ ایلیا اشلگل که در هانور متولد شد. خدمات بسیار به فرهنگ و ادبیات آلمان کرد و مخصوصاً مهارت کاملی در شیوه ٔ انتقاد ادب

معنی اشلان

اشلان . [ اَ ] (اِ) اشنان . (ریاض الادویة). و رجوع به الفاظ الادویه شود.

معنی اشلگل

اشلگل . [ اِ ل ِ گ ِ ] (اِخ ) ایلیا (1718 - 1749 م .). شاعر آلمانی که در یکی از شهرهای ساکس متولد شد. تعدادی از منظومه ها بشیوه ٔ شعرای قدیم لاتن و یونان برشته ٔ نظم کشید و مدتی اشعارش بسیار شهرت دا

معنی اشلق رود

اشلق رود. [ ] (اِخ ) نام یکی از قرای گرمرود آذربایجان است .

معنی اشلوسلبورگ

اشلوسلبورگ . [ اِ س ِ ] (اِخ ) نام قصبه ای در ایالت پترزبورگ (لنین گراد) روسیه است که در 32هزارگزی مشرق پترزبورگ در ساحل دریاچه ٔ لادوکا و شط نوا واقع شده است . اینجا محبس و تبعیدگاه متهمان سیاسی بو

معنی اشلاق

اشلاق . [ اِ ] (ترکی ،اِ) نشستنگاه سلاطین در زمستان . (شرفنامه ٔ منیری ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: