مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اشفع


معنی اشفع

اشفع. [ اَ ف َ ] (ع ص ) مرد درازبالا. (منتهی الارب ).

معنی اشفع- ترجمه اشفع برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اشفع اینجا را کلیک کنید

هم معنی اشفع


ترجمه اشفع


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اشفعمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اشفقنه سر

اشفقنه سر. [ اِ ف َ ن َ س َ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان گسگرات بخش صومعه سرای شهرستان فومن است که در 21000گزی شمال باختر صومعه سرا و 6000گزی باختر شوسه ٔ صومعه سرا به سیدشرفشاه واقع است . محلی جلگه و معتد

معنی اشقاء

اشقاء. [ اَ ش ِق ْ قا ] (ع اِ) ج ِ شقیق . (منتهی الارب ).

معنی اشفند

اشفند. [ اَ ف َ ] (اِخ ) ناحیه ٔ (استان ) بزرگی از نواحی نیشابور است که قصبه ٔ آن فرهادگرد است . اول حدود آن مرج الفضا تا حد زوزن و بوزجان است . ناحیه ٔ مزبور دارای 83 قریه است . و در شرح احوال عبداﷲب

معنی اشقا

اشقا. [ اَ ] (اِ) شَقا. شَغا. شَکا. تیردان باشد و بتازی جعبه خوانند. رجوع به شکا شود.

معنی اشفاء

اشفاء. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ شفا. (اقرب الموارد).

معنی اشفاف

اشفاف . [ اِ ] (ع مص ) بعض را بر بعض گزیدن . (منتهی الارب ). اشفاف بعض اولاد بر بعض ؛ برتری دادن وی را. (از اقرب الموارد). || اشفاف بر کسی ؛ فضل و برتری یافتن بر وی . (از اقرب الموارد). || فزونی نهادن

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: