مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اسکی


معنی اسکی

اسکی . [ اِ ] (اِخ ) رجوع باسکیا شود.

معنی اسکی- ترجمه اسکی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اسکی اینجا را کلیک کنید

هم معنی اسکی


ترجمه اسکی

اسکیمو: eskimo
اسکیت کردن: roller skate
اسکیت: skate
اسکیت بازی کردن: skate
اسکیت باز: skater
اسکی: ski


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اسکی


بى‏مجاعت نیست تن جنبش‏کنان *** آهن سردى است مى‏کوبى بدان‏
گر بگرید ور بنالد زار زار *** او نخواهد شد مسلمان هوش دار
او چو فرعون است در قحط آن چنان *** پیش موسى سر نهد لابه‏کنان‏
چون که مستغنى شد او طاغى شود *** خر چو بار انداخت اسکیزه زند
پس فراموشش شود چون رفت پیش *** کار او ز آن آه و زاریهاى خویش‏
سالها مردى که در شهرى بود *** یک زمان که چشم در خوابى رود
شهر دیگر بیند او پر نیک و بد *** هیچ در یادش نیاید شهر خود
که من آن جا بوده‏ام این شهر نو *** نیست آن من درینجایم گرو
بل چنان داند که خود پیوسته او *** هم در این شهرش بده ست ابداع و خو
چه عجب گر روح موطنهاى خویش *** که بده‏ستش مسکن و میلاد پیش‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اسکی کفری

اسکی کفری . [ اَ ؟ ] (اِخ ) موضعی در جنوب شهرزور.

معنی اسکولی

اسکولی . [ اَ ] (اِخ ) شهری در ایطالیا، در ساحل یمین نهرترونتو، در 87 میلی رومیه . (ضمیمه ٔ معجم البلدان ).

معنی اسکی محله

اسکی محله . [ اَ م َ ح َل ْ ل ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان هزارپی بخش مرکزی شهرستان آمل ، واقع در 3000 گزی شمال باختری آمل و 1500 گزی خاوری جادّه ٔ آمل به محمودآباد. دشت . معتدل . مرطوب . مالاریایی . سکنه

معنی اسکی جمعه

اسکی جمعه . [ اَ ج ُ ع َ ] (اِخ ) (جمعه ٔ عتیق ) قصبه ایست مرکز دائره ای از دوائر بیستگانه ٔ بلغارستان در 30 هزارگزی مغرب شمنی ، و در 37 هزارگزی جنوب هزار گراد در حدود روم ایلی شرقی یعنی قریب به 40 هز

معنی اسکی قره حصار

اسکی قره حصار. [ اَ ق َ رَ ح ِ ] (اِخ ) ایسجه قره حصار. قریه ای است در سنجاق قره حصار صاحب از ولایت خداوندگار، قریب 12 هزارگزی شمال شرقی قره حصار. این قریه بر خرابه های شهر قدیم سیناده واقع است و درحو

معنی اسکومحله

اسکومحله . [ اُ م َ ح َل ْ ل َ ] (اِخ ) دهی از دهستان بالاخیابان بخش مرکزی شهرستان آمل ، واقع در 14000 گزی جنوب باختری آمل . دشت ، معتدل ، مرطوب و مالاریایی . سکنه 915 تن شیعی . مازندرانی و فارسی زبان

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: