مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اسکی لیتزس


معنی اسکی لیتزس

اسکی لیتزس . [ اِ زِ ] (اِخ ) مورخی از مردم بیزانس . وی در کاخ یکی از قیاصره سمت مدیری و ریاست داشته و ذیلی بر تاریخ تئوفان نوشته است که محتوی وقایع تاریخی سنه ٔ 811 تا سال 1081م . است . این اثر معروف بچاپ رسیده است .

معنی اسکی لیتزس- ترجمه اسکی لیتزس برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اسکی لیتزس اینجا را کلیک کنید

هم معنی اسکی لیتزس


ترجمه اسکی لیتزس


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اسکی لیتزسمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اسکی زغره

اسکی زغره . [ اَ زَ رَ ] (اِخ ) رجوع به اسکی زاغره شود.

معنی اسکی قره حصار

اسکی قره حصار. [ اَ ق َ رَ ح ِ ] (اِخ ) ایسجه قره حصار. قریه ای است در سنجاق قره حصار صاحب از ولایت خداوندگار، قریب 12 هزارگزی شمال شرقی قره حصار. این قریه بر خرابه های شهر قدیم سیناده واقع است و درحو

معنی اسکی لن

اسکی لن . [ اِ ل َ ] (اِخ ) اسکی لین . یکی از هفت تل شهر روم قدیم واقع در مشرق آن .

معنی اسکیرس

اسکیرس . [ اِ رُ ] (اِخ ) هانری آلفونس . ادیب فرانسوی ، مصنف کتابهایی راجعبه انگلستان ، مولد وی پاریس 1814 م . و وفات 1876.

معنی اسکیجه

اسکیجه . [ ] (اِخ ) اسکجه . اقسانتی . قصبه ٔ مرکز قضائی است در سنجاق کوملجنه از ولایت ادرنه ، در 48 هزارگزی مغرب کوملجنه و در مسافت 22 هزارگزی ساحل دریا و خود در ساحل نهری موسوم بهمین نام است و جهت شم

معنی اسکیزنده

اسکیزنده . [ اِ زَ دَ / دِ ] (نف ) نعت فاعلی از اسکیزیدن . سکیزنده . آلیزنده . جفته افکن .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: