مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اسکی قلفاتلی


معنی اسکی قلفاتلی

اسکی قلفاتلی . [ اَ ؟ ] (اِخ ) (قلفاتلی قدیم ) قریه ای است که در سنجاق بیغابرلشاب متشکل از دو نهر موسوم به «طومروق چای » و «کمرصو» بالای تلی و روی خرابه های «ایلیوم » قدیم واقع است . (از قاموس الاعلام ترکی ).

معنی اسکی قلفاتلی- ترجمه اسکی قلفاتلی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اسکی قلفاتلی اینجا را کلیک کنید

هم معنی اسکی قلفاتلی


ترجمه اسکی قلفاتلی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اسکی قلفاتلیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اسکیتیا

اسکیتیا. [ اِ ] (اِخ ) رجوع به اسکیثی شود.

معنی اسکیث

اسکیث . [ اِ ] (اِخ ) قومی باستانی که داریوش در کتیبه ٔ بیستون آنرا بنام سکه یاد می کند و سه قبیله ٔ آنرا نام می برد. (فرهنگ ایران باستان تألیف پورداود ص 242). و رجوع به سکا و سکه شود.

معنی اسکی قره حصار

اسکی قره حصار. [ اَ ق َ رَ ح ِ ] (اِخ ) ایسجه قره حصار. قریه ای است در سنجاق قره حصار صاحب از ولایت خداوندگار، قریب 12 هزارگزی شمال شرقی قره حصار. این قریه بر خرابه های شهر قدیم سیناده واقع است و درحو

معنی اسکیا

اسکیا. [ اِ ] (اِخ ) یکی از جزائر هبرید در جهت شمال غربی اسکاتلند در 56 درجه و 57 دقیقه و 38 ثانیه ٔ عرض شمالی و 8 درجه و 13 دقیقه و 9 ثانیه ٔ طول غربی . طول آن به 65هزار و عرض به 35 هزار گزبالغ می

معنی اسکیرس

اسکیرس . [ اِ رُ ] (اِخ ) اسکورس . جزیره ای از جزایر اسپُراد. || یکی از شهرهای یونانی متعلق به آتن . (ایران باستان ص 1118).

معنی اسکی زغره

اسکی زغره . [ اَ زَ رَ ] (اِخ ) رجوع به اسکی زاغره شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: