مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اسکی قره حصار


معنی اسکی قره حصار

اسکی قره حصار. [ اَ ق َ رَ ح ِ ] (اِخ ) ایسجه قره حصار. قریه ای است در سنجاق قره حصار صاحب از ولایت خداوندگار، قریب 12 هزارگزی شمال شرقی قره حصار. این قریه بر خرابه های شهر قدیم سیناده واقع است و درحوالی آن معدن مرمر بسیار وجود دارد و از این رو در اطراف آن تراشه های مرمر بسیار دیده میشود که از بقایای ازمنه ٔ قدیمه و ریزه های قلم آهنین و تراشه ٔ پتک مجسمه سازان برجای مانده است . (از قاموس الاعلام ترکی ).

معنی اسکی قره حصار- ترجمه اسکی قره حصار برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اسکی قره حصار اینجا را کلیک کنید

هم معنی اسکی قره حصار


ترجمه اسکی قره حصار


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اسکی قره حصارمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اسکیت

اسکیت . [ اِ ] (اِخ ) رجوع باسکیث شود.

معنی اسکی قریم

اسکی قریم . [ اَ ق َ ] (اِخ ) (کریمه ٔ قدیم ) قصبه ٔ کوچکی است در قضای فئودوسیا از شبه جزیره ٔ کریمه در 23 هزارگزی مغرب شهر فئودوسیا. در ازمنه ٔ گذشته شهری بزرگ و مقرّ خانان نوغای بوده است . (از قاموس

معنی اسکی کفری

اسکی کفری . [ اَ ؟ ] (اِخ ) موضعی در جنوب شهرزور.

معنی اسکی قلفاتلی

اسکی قلفاتلی . [ اَ ؟ ] (اِخ ) (قلفاتلی قدیم ) قریه ای است که در سنجاق بیغابرلشاب متشکل از دو نهر موسوم به «طومروق چای » و «کمرصو» بالای تلی و روی خرابه های «ایلیوم » قدیم واقع است . (از قاموس الاعلام

معنی اسکیث

اسکیث . [ اِ ] (اِخ ) قومی باستانی که داریوش در کتیبه ٔ بیستون آنرا بنام سکه یاد می کند و سه قبیله ٔ آنرا نام می برد. (فرهنگ ایران باستان تألیف پورداود ص 242). و رجوع به سکا و سکه شود.

معنی اسکی استانبول

اسکی استانبول . [ اَ اِ تام ْ ] (اِخ ) (استانبول کهنه ) قریه ٔ کوچکی است واقع در ساحل دریا، در جنوب شرقی جزیره ٔبوزجه در قضای آیواجق سنجاق بیغا، در نزدیکی آن خرابه ٔ شهر قدیمی «الکساندریا تروآس » دیده

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter