مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اسکی حصار


معنی اسکی حصار

اسکی حصار. [ اَ ح ِ ] (اِخ ) قصبه ٔ کوچکی است در سنجاق منتشاء از ولایت آیدین در 30 هزارگزی شمال غربی موغله و در ساحل یکی از انهار فرعی شط مندرس . این شهرک بر روی ویرانه های شهر قدیم موسوم باستراتونیکیا واقع و گرداگرد وی رشته ٔ خرابه های محتوی بر ستونهائی از مرمر سفید دیده میشود. (از قاموس الاعلام ترکی ). || اسکی حصار قریه ای است در سنجاق دنیزلی از ولایت آیدین در 15 هزارگزی شمال شرقی شهر دنیزلی در ساحل یکی از انهار تابعه ٔ شط مندرس در دست چپ ، و آن بر روی ویرانه های شهر قدیم لائودیکیه واقع است . این شهر در تاریخ 65 م . از زلزله منهدم شده و بعداً دوباره معمور گردیده است اما باز در 1402 م . تیمور لنگ آنجا را به ویرانه ای مبدل کرد. در خرابه های واقع در گرداگرد اسکی حصار انقاض و آثار باقیه ٔ یک تماشاخانه و یک سربازخانه و یک میدان اسب دوانی دیده میشود که هر سه از بقایای آثار رومیان میباشد. (از قاموس الاعلام ترکی ). و رجوع به لغات تاریخیه و جغرافیه ٔ ترکی ج 1 ص 168 شود.

معنی اسکی حصار- ترجمه اسکی حصار برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اسکی حصار اینجا را کلیک کنید

هم معنی اسکی حصار


ترجمه اسکی حصار


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اسکی حصارمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اسکی بغداد

اسکی بغداد. [ اَ ب َ ] (اِخ ) (بغداد کهنه ) خرابه ایست در مشرق و ساحل یسار دجله از ولایت و سنجاق بغداد در یکساعت ونیمی شمال سامره و چهارساعتی جنوب شرقی تکریت ، دارای آثار عتیقه .

معنی اسکیثی

اسکیثی . [ اِ ] (اِخ ) قومی باستانی که یونانیان به نواحیی که از شمال شرقی اروپاتا شمال آسیا ممتد بود و در ازمنه ٔ قدیمه مسکن نژادهای مختلف بود، داده اند. رجوع به اسکیث و سکا شود.

معنی اسکی محله

اسکی محله . [ اَ م َ ح َل ْ ل ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان هزارپی بخش مرکزی شهرستان آمل ، واقع در 3000 گزی شمال باختری آمل و 1500 گزی خاوری جادّه ٔ آمل به محمودآباد. دشت . معتدل . مرطوب . مالاریایی . سکنه

معنی اسکی قره حصار

اسکی قره حصار. [ اَ ق َ رَ ح ِ ] (اِخ ) ایسجه قره حصار. قریه ای است در سنجاق قره حصار صاحب از ولایت خداوندگار، قریب 12 هزارگزی شمال شرقی قره حصار. این قریه بر خرابه های شهر قدیم سیناده واقع است و درحو

معنی اسکی زغره

اسکی زغره . [ اَ زَ رَ ] (اِخ ) رجوع به اسکی زاغره شود.

معنی اسکیبو

اسکیبو.[ اِس ْ س ِ ب ُ ] (اِخ ) رودی در آمریکای جنوبی که از کوه آراکوان سرچشمه گرفته بسوی شمال غربی و سپس بطرف شمال شرقی جاری میگردد. کوه مزبور در قسمت متعلق بدولت برزیل از گویان انگلیس واقع است و ن

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter