مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اسکی بغداد


معنی اسکی بغداد

اسکی بغداد. [ اَ ب َ ] (اِخ ) (بغداد کهنه ) خرابه ایست در مشرق و ساحل یسار دجله از ولایت و سنجاق بغداد در یکساعت ونیمی شمال سامره و چهارساعتی جنوب شرقی تکریت ، دارای آثار عتیقه .

معنی اسکی بغداد- ترجمه اسکی بغداد برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اسکی بغداد اینجا را کلیک کنید

هم معنی اسکی بغداد


ترجمه اسکی بغداد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اسکی بغدادمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اسکی قره حصار

اسکی قره حصار. [ اَ ق َ رَ ح ِ ] (اِخ ) ایسجه قره حصار. قریه ای است در سنجاق قره حصار صاحب از ولایت خداوندگار، قریب 12 هزارگزی شمال شرقی قره حصار. این قریه بر خرابه های شهر قدیم سیناده واقع است و درحو

معنی اسکی کفری

اسکی کفری . [ اَ ؟ ] (اِخ ) موضعی در جنوب شهرزور.

معنی اسکی جمعه

اسکی جمعه . [ اَ ج ُ ع َ ] (اِخ ) (جمعه ٔ عتیق ) قصبه ایست مرکز دائره ای از دوائر بیستگانه ٔ بلغارستان در 30 هزارگزی مغرب شمنی ، و در 37 هزارگزی جنوب هزار گراد در حدود روم ایلی شرقی یعنی قریب به 40 هز

معنی اسکی استانبول

اسکی استانبول . [ اَ اِ تام ْ ] (اِخ ) (استانبول کهنه ) قریه ٔ کوچکی است واقع در ساحل دریا، در جنوب شرقی جزیره ٔبوزجه در قضای آیواجق سنجاق بیغا، در نزدیکی آن خرابه ٔ شهر قدیمی «الکساندریا تروآس » دیده

معنی اسکیاتس

اسکیاتس . [اِ ت ُ ] (اِخ ) یکی از جزائر اسپراده در شمال کشور یونان . مساحت سطح آن 55 هزار گز مربع و مرکز آن قریه ای موسوم بهمین اسم است .

معنی اسکی لیتزس

اسکی لیتزس . [ اِ زِ ] (اِخ ) مورخی از مردم بیزانس . وی در کاخ یکی از قیاصره سمت مدیری و ریاست داشته و ذیلی بر تاریخ تئوفان نوشته است که محتوی وقایع تاریخی سنه ٔ 811 تا سال 1081م . است . این اثر معر

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter