مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اسکی آنطالیه


معنی اسکی آنطالیه

اسکی آنطالیه . [ اَلی ی َ ] (اِخ ) (آنطالیای قدیم ) قریه ای است در سنجاق تکه از ولایت قونیه ، در قریب 30 هزارگزی مشرق شهر آنطالیا که بقضای آنطالیه ملحق گشته ، و در جهت مغربی از مصب ّ رود کوپری صوئی واقع است . این قریه در کنار خرابه های شهر قدیم سیدا است . (از قاموس الاعلام ترکی ).

معنی اسکی آنطالیه- ترجمه اسکی آنطالیه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اسکی آنطالیه اینجا را کلیک کنید

هم معنی اسکی آنطالیه


ترجمه اسکی آنطالیه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اسکی آنطالیهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اسکیا

اسکیا. [ اِ ] (اِخ ) یکی از جزائر هبرید در جهت شمال غربی اسکاتلند در 56 درجه و 57 دقیقه و 38 ثانیه ٔ عرض شمالی و 8 درجه و 13 دقیقه و 9 ثانیه ٔ طول غربی . طول آن به 65هزار و عرض به 35 هزار گزبالغ می

معنی اسکیبو

اسکیبو.[ اِس ْ س ِ ب ُ ] (اِخ ) رودی در آمریکای جنوبی که از کوه آراکوان سرچشمه گرفته بسوی شمال غربی و سپس بطرف شمال شرقی جاری میگردد. کوه مزبور در قسمت متعلق بدولت برزیل از گویان انگلیس واقع است و ن

معنی اسکی زغره

اسکی زغره . [ اَ زَ رَ ] (اِخ ) رجوع به اسکی زاغره شود.

معنی اسکی

اسکی . [ اَ ] (اِخ ) یکی از طوایف ساکن آمل . (سفرنامه ٔ مازندران و استراباد رابینو ص 36).

معنی اسکی قره حصار

اسکی قره حصار. [ اَ ق َ رَ ح ِ ] (اِخ ) ایسجه قره حصار. قریه ای است در سنجاق قره حصار صاحب از ولایت خداوندگار، قریب 12 هزارگزی شمال شرقی قره حصار. این قریه بر خرابه های شهر قدیم سیناده واقع است و درحو

معنی اسکی بابا

اسکی بابا. [ اَ ] (اِخ ) بابااسکی (بابای عتیق ). قصبه ٔ مرکز قضائی است در سنجاق قرق کلیسا از ولایت ادرنه ، در 30 هزارگزی جنوب قرق کلیسا و قریب 50 هزارگزی جنوب شرقی ادرنه ، در ساحل راست ، یعنی در کنار

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter