مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اسکیرس


معنی اسکیرس

اسکیرس . [ اِ رُ ] (اِخ ) هانری آلفونس . ادیب فرانسوی ، مصنف کتابهایی راجعبه انگلستان ، مولد وی پاریس 1814 م . و وفات 1876.

معنی اسکیرس- ترجمه اسکیرس برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اسکیرس اینجا را کلیک کنید

هم معنی اسکیرس


ترجمه اسکیرس


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اسکیرسمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اسکیت

اسکیت . [ اِ ] (اِخ ) رجوع باسکیث شود.

معنی اسکیزنده

اسکیزنده . [ اِ زَ دَ / دِ ] (نف ) نعت فاعلی از اسکیزیدن . سکیزنده . آلیزنده . جفته افکن .

معنی اسکیزندگی

اسکیزندگی . [ اِ زَ دَ / دِ ] (حامص ) عمل اسکیزنده .

معنی اسکیاتس

اسکیاتس . [اِ ت ُ ] (اِخ ) یکی از جزائر اسپراده در شمال کشور یونان . مساحت سطح آن 55 هزار گز مربع و مرکز آن قریه ای موسوم بهمین اسم است .

معنی اسکیبو

اسکیبو.[ اِس ْ س ِ ب ُ ] (اِخ ) رودی در آمریکای جنوبی که از کوه آراکوان سرچشمه گرفته بسوی شمال غربی و سپس بطرف شمال شرقی جاری میگردد. کوه مزبور در قسمت متعلق بدولت برزیل از گویان انگلیس واقع است و ن

معنی اسکیرل

اسکیرل . [ اِ رُ ] (اِخ ) ژان اتین دمینیک . یکی از مشاهیر اطبای فرانسه . مولد وی تولوز 1772 م . ووفات سال 1844. شغل عمده ٔ وی معالجه ٔ دیوانگان بود تا بدین وسیله بمعاملات شدیده که تا آن زمان درباره

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: