مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اسکیبو


معنی اسکیبو

اسکیبو.[ اِس ْ س ِ ب ُ ] (اِخ ) رودی در آمریکای جنوبی که از کوه آراکوان سرچشمه گرفته بسوی شمال غربی و سپس بطرف شمال شرقی جاری میگردد. کوه مزبور در قسمت متعلق بدولت برزیل از گویان انگلیس واقع است و نهر مزبور سرحد بین گویان انگلیس و کلمبیا است و این دو سرزمین را از یکدیگر جدا میسازد و پس از طی مسافت 800 هزار گز باقیانوس اطلس میریزد.

معنی اسکیبو- ترجمه اسکیبو برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اسکیبو اینجا را کلیک کنید

هم معنی اسکیبو


ترجمه اسکیبو


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اسکیبومطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اسکیت

اسکیت . [ اِ ] (اِخ ) رجوع باسکیث شود.

معنی اسکیپیون

اسکیپیون . [ اِ یُن ْ ] (اِخ ) رجوع به سیپین شود.

معنی اسکیرس

اسکیرس . [ اِ رُ ] (اِخ ) هانری آلفونس . ادیب فرانسوی ، مصنف کتابهایی راجعبه انگلستان ، مولد وی پاریس 1814 م . و وفات 1876.

معنی اسکیلا

اسکیلا. [ اِ ] (اِخ ) این کلمه در زبان یونانی بمعنی سگ ماده است و نام دماغه ای است در انتهای جنوبی ایتالی در باب مسینا و عبارت از یک پارچه تخته سنگ برجسته و مرتفع، در گرداگرد آن هم یک رشته تخته سنگه

معنی اسکیزه

اسکیزه . [ اِ زَ / زِ ] (اِمص ) آلیز کردن و جفته انداختن ستور. (جهانگیری ). برجستن و لگد انداختن . برجستن ستور را گویند. (انجمن آرا). برجستن و آلیز انداختن ستور. (برهان ). شلنگ و برجستن و دولتی (؟) اس

معنی اسکی لیتزس

اسکی لیتزس . [ اِ زِ ] (اِخ ) مورخی از مردم بیزانس . وی در کاخ یکی از قیاصره سمت مدیری و ریاست داشته و ذیلی بر تاریخ تئوفان نوشته است که محتوی وقایع تاریخی سنه ٔ 811 تا سال 1081م . است . این اثر معر

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter