مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اسکون


معنی اسکون

اسکون . [ اَ ] (اِخ ) موضعی در آذربایجان . (نزهةالقلوب مقاله ٔ ثالثه چ لیدن ص 79).

معنی اسکون- ترجمه اسکون برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اسکون اینجا را کلیک کنید

هم معنی اسکون


ترجمه اسکون


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اسکونمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اسکی آنطالیه

اسکی آنطالیه . [ اَلی ی َ ] (اِخ ) (آنطالیای قدیم ) قریه ای است در سنجاق تکه از ولایت قونیه ، در قریب 30 هزارگزی مشرق شهر آنطالیا که بقضای آنطالیه ملحق گشته ، و در جهت مغربی از مصب ّ رود کوپری صوئی وا

معنی اسکونه

اسکونه . [ ] (اِخ ) کوهی است : وز آنجا بکوهی نهادند روی جزیری که اسکونه بد نام اوی . (گرشاسب نامه ).

معنی اسکی حصار

اسکی حصار. [ اَ ح ِ ] (اِخ ) قصبه ٔ کوچکی است در سنجاق منتشاء از ولایت آیدین در 30 هزارگزی شمال غربی موغله و در ساحل یکی از انهار فرعی شط مندرس . این شهرک بر روی ویرانه های شهر قدیم موسوم باستراتونیکی

معنی اسکولیثا

اسکولیثا. [ ] (اِ) نام خطی از خطوط سریانی و آنرا شکل مدور نیز نامند و نظیر او در اسلام خط ورا