مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اسکونه


معنی اسکونه

اسکونه . [ ] (اِخ ) کوهی است : وز آنجا بکوهی نهادند روی جزیری که اسکونه بد نام اوی . (گرشاسب نامه ).

معنی اسکونه- ترجمه اسکونه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اسکونه اینجا را کلیک کنید

هم معنی اسکونه


ترجمه اسکونه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اسکونهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اسکولیثا

اسکولیثا. [ ] (اِ) نام خطی از خطوط سریانی و آنرا شکل مدور نیز نامند و نظیر او در اسلام خط وراقین است . (ابن الندیم ).

معنی اسکولاپ

اسکولاپ . [اِ ] (اِخ ) رجوع به اسقلبیوس و ایران باستان ص 1301، 1826، 1905، 1906 شود.

معنی اسکی بغداد

اسکی بغداد. [ اَ ب َ ] (اِخ ) (بغداد کهنه ) خرابه ایست در مشرق و ساحل یسار دجله از ولایت و سنجاق بغداد در یکساعت ونیمی شمال سامره و چهارساعتی جنوب شرقی تکریت ، دارای آثار عتیقه .

معنی اسکولتت

اسکولتت . [ اِ ت ِ ] (اِخ ) یوهان . جراح آلمانی . مولد اولم بسال 1595 م . و وفات در اشتوتگارت بسال 1655. وی جراحی جسور و ماهر بود.

معنی اسکی

اسکی . [ اَ ] (اِخ ) یکی از طوایف ساکن آمل . (سفرنامه ٔ مازندران و استراباد رابینو ص 36).

معنی اسکی قره حصار

اسکی قره حصار. [ اَ ق َ رَ ح ِ ] (اِخ ) ایسجه قره حصار. قریه ای است در سنجاق قره حصار صاحب از ولایت خداوندگار، قریب 12 هزارگزی شمال شرقی قره حصار. این قریه بر خرابه های شهر قدیم سیناده واقع است و درحو

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter