مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اسکولی


معنی اسکولی

اسکولی . [ اَ ] (اِخ ) شهری در ایطالیا، در ساحل یمین نهرترونتو، در 87 میلی رومیه . (ضمیمه ٔ معجم البلدان ).

معنی اسکولی- ترجمه اسکولی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اسکولی اینجا را کلیک کنید

هم معنی اسکولی


ترجمه اسکولی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اسکولیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اسکی

اسکی . [ اِ ] (اِخ ) رجوع باسکیا شود.

معنی اسکولوپاندر

اسکولوپاندر. [ اِ ک ُ ل ُ ] (فرانسوی ، اِ) رجوع به اسقولوفندریون شود.

معنی اسکی زغره

اسکی زغره . [ اَ زَ رَ ] (اِخ ) رجوع به اسکی زاغره شود.

معنی اسکی

اسکی . [ اَ ] (اِخ ) یکی از طوایف ساکن آمل . (سفرنامه ٔ مازندران و استراباد رابینو ص 36).

معنی اسکی جمعه

اسکی جمعه . [ اَ ج ُ ع َ ] (اِخ ) (جمعه ٔ عتیق ) قصبه ایست مرکز دائره ای از دوائر بیستگانه ٔ بلغارستان در 30 هزارگزی مغرب شمنی ، و در 37 هزارگزی جنوب هزار گراد در حدود روم ایلی شرقی یعنی قریب به 40 هز

معنی اسکولیثا

اسکولیثا. [ ] (اِ) نام خطی از خطوط سریانی و آنرا شکل مدور نیز نامند و نظیر او در اسلام خط وراقین است . (ابن الندیم ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter