مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اسکوریال


معنی اسکوریال

اسکوریال .[ اِ ] (اِخ ) (کتابخانه ٔ...) کتابخانه ایست مشهور درقصبه ٔ اسکوریال (اسپانیا). شکیب ارسلان گوید: در تاریخ الاستقصا تألیف ناصری سلاوی ج 3 (ص 128) آمده است : منویل گوید: «دزدان دریایی اسپانیولی وقتی کشتیی را که متعلق بسلطان زیدان بود بغنیمت گرفتند و در این کشتی اثاث نفیسه ای بود، ازجمله سه هزار کتاب دینی و ادبی و فلسفی و غیره ، و عبدالرحمن بن زیدان مورخ معاصر درجواب شکیب ارسلان سلطان زیدان مزبور را از ملوک سعیدیین دانسته است نه از خاندان سلجماسیة. (حلل السندسیةج 1 ص 358). اساس کتابخانه ٔ مزبور همان کتابهاست که از کشتی مزبور بدست آورده اند. رجوع بفقره ٔ قبل شود.

معنی اسکوریال- ترجمه اسکوریال برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اسکوریال اینجا را کلیک کنید

هم معنی اسکوریال


ترجمه اسکوریال


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اسکوریالمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اسکول

اسکول . [ اِ ] (معرب ، اِ) (معرب از لاتینی اسکولا) مدرسه . مکتب : کان ابوالبشر متی بن یونس (و هو یونان ) من اهل دیرقنی ممن نشاء فی اسکول مرماری . (ابن الندیم ) (عیون الانباء ج 1 ص 235 س 3).

معنی اسکودری

اسکودری . [اِ دِ ] (اِخ ) (مادام ) نام زوجه ٔ اسکودری شاعر فرانسوی است . وی در فن نثر مهارت تام داشت . بعض منشآت وی را جمع و نشر کرده اند.

معنی اسکوف

اسکوف . [ اُ ] (ع ص ) اسکاف . کفشگر. (منتهی الارب ). ج ، اساکیف . (مهذب الاسماء).

معنی اسکوشی

اسکوشی . [ اِ ] (اِخ ) ماتیو دُ. وقایعنگار فرانسوی . مولد وی کِسْنوا ل ُ کُنت در حدود 1420م . و متوفی در حدود 1483. او راست : کرنیک که تاریخی است نفیس شامل وقایع 1444 تا 1464.

معنی اسکوت

اسکوت . [ اِ کُت ْ ](اِخ ) مایکل . یکی از علمای اسکاتلند. وی در قرن 13 م . میزیست و به علوم و فنون عصر خود اشتغال ورزید.

معنی اسکولیثا

اسکولیثا. [ ] (اِ) نام خطی از خطوط سریانی و آنرا شکل مدور نیز نامند و نظیر او در اسلام خط وراقین است . (ابن الندیم ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: