مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اسپیره


معنی اسپیره

اسپیره . [ اِ رَ / رِ ] (اِ) درختچه ای در مرزهای فوقانی جنگلهای شمالی .

معنی اسپیره- ترجمه اسپیره برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اسپیره اینجا را کلیک کنید

هم معنی اسپیره


ترجمه اسپیره


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اسپیرهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اسپیدهان

اسپیدهان . [ اِ ] (اِخ ) ناحیتی از نواحی نهاوند که جنگ میان ایرانیان و عرب بدانجا روی داد و میمنه ٔ سپاه عرب بدانجا بود. (بلاذری ) : الساریه [ را ] مشهد آن جایگاه است به اسپیدهان وظاهر بر تل ، آنجا ک

معنی اسپینوز

اسپینوز. [ اِ ] (اِخ ) (جبال ...) سلسله ٔ جبال سِوِن جنوبی ، در ایالات هِرُلت ،تارن و اَوَیرُن . مرتفعترین قله ٔ آن 1126 گز است .

معنی اسپیریتوسانتو

اسپیریتوسانتو. [ اِ ت ُت ُ ] (اِخ ) (بمعنی «روح القدس ») نام ایالتی است از ایالات برزیل واقع در امریکای جنوبی بین دو ایالت ریودژانیرو و باهیا که اولی در جنوب و دومی در شمال وی جا دارد و تا ساحل دریا

معنی اسپیه بنه

اسپیه بنه . [ اِ پی ی َ ب ُ ن َ ] (اِخ ) از کوههای دوهزار. رجوع به سفرنامه ٔ مازندران و استراباد رابینو ص 153 بخش انگلیسی شود.

معنی اسپینال

اسپینال . [ اِ ] (اِخ ) قصبه ای در آمریکای جنوبی در جمهوری تولیما از ممالک مجتمع کلمبیا در 120 هزارگزی شمال شرقی نیوه و در 5 هزارگزی یسار نهر ماگدانه .

معنی اسپیدمرد

اسپیدمرد. [ اِ م َ ] (اِ مرکب ) در تحفه و فهرست مخزن : سفیدمرز. سفیدمرد. ابوالحسن ترنجی گوید: سفیدمرد آن است که صیادنه او را بعوض فلفل سفید میفروشند. (ترجمه ٔ صیدنه ٔ بیرونی ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: