مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اسپیدگاو


معنی اسپیدگاو

اسپیدگاو. [ اِ ] (اِخ ) (اثفیان ) ابن اثفیان سهرگاو. بقول ابن البلخی جدّ هفتم فریدون پادشاه پیشدادی است . (فارسنامه ٔابن البلخی چ کمبریج ص 12). و اثفیان در اوستا اثویّه است که در فارسی آتبین و بتحریف آبتین شده است .

معنی اسپیدگاو- ترجمه اسپیدگاو برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اسپیدگاو اینجا را کلیک کنید

هم معنی اسپیدگاو


ترجمه اسپیدگاو


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اسپیدگاومطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اسپیدمرد

اسپیدمرد. [ اِ م َ ] (اِ مرکب ) در تحفه و فهرست مخزن : سفیدمرز. سفیدمرد. ابوالحسن ترنجی گوید: سفیدمرد آن است که صیادنه او را بعوض فلفل سفید میفروشند. (ترجمه ٔ صیدنه ٔ بیرونی ).

معنی اسپینزا

اسپینزا. [ اِ ن ُ ] (اِخ ) اسپینوزا. باروخ . فیلسوف هلاندی ، مولد آمستردام 1632 م . وی از خانواده ای یهودی و متمول بود و علوم عالیه و زبانهای قدیم و مخصوصاً عبری را بیاموخت و در ملل و نحل ، سیاست و

معنی اسپیره

اسپیره . [ اِ رَ / رِ ] (اِ) درختچه ای در مرزهای فوقانی جنگلهای شمالی .

معنی اسپینال

اسپینال . [ اِ ] (اِخ ) قصبه ای در آمریکای جنوبی در جمهوری تولیما از ممالک مجتمع کلمبیا در 120 هزارگزی شمال شرقی نیوه و در 5 هزارگزی یسار نهر ماگدانه .

معنی اسپیریتوسانتو

اسپیریتوسانتو. [ اِ ت ُت ُ ] (اِخ ) (بمعنی «روح القدس ») نام ایالتی است از ایالات برزیل واقع در امریکای جنوبی بین دو ایالت ریودژانیرو و باهیا که اولی در جنوب و دومی در شمال وی جا دارد و تا ساحل دریا

معنی اسپینل

اسپینل . [ اِ ن ِ ] (اِخ ) ویسنت . یکی از شعرا و داستان نویسان مشهور اسپانیا و از دوستان سروانتس معروف . مولد او 1551 م .در شهر رنده از مضافات غرناطه و وفات در سنه ٔ 1624.او راست : زندگی دُن مارکس د

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: