مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اسپیدمرد


معنی اسپیدمرد

اسپیدمرد. [ اِ م َ ] (اِ مرکب ) در تحفه و فهرست مخزن : سفیدمرز. سفیدمرد. ابوالحسن ترنجی گوید: سفیدمرد آن است که صیادنه او را بعوض فلفل سفید میفروشند. (ترجمه ٔ صیدنه ٔ بیرونی ).

معنی اسپیدمرد- ترجمه اسپیدمرد برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اسپیدمرد اینجا را کلیک کنید

هم معنی اسپیدمرد


ترجمه اسپیدمرد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اسپیدمردمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اسپیدزر

اسپیدزر. [ اِ زَ ] (اِ مرکب ) پلاتین . پلاطین .

معنی اسپینوز

اسپینوز. [ اِ ] (اِخ ) (جبال ...) سلسله ٔ جبال سِوِن جنوبی ، در ایالات هِرُلت ،تارن و اَوَیرُن . مرتفعترین قله ٔ آن 1126 گز است .

معنی اسپیدهان

اسپیدهان . [ اِ ] (اِخ ) ناحیتی از نواحی نهاوند که جنگ میان ایرانیان و عرب بدانجا روی داد و میمنه ٔ سپاه عرب بدانجا بود. (بلاذری ) : الساریه [ را ] مشهد آن جایگاه است به اسپیدهان وظاهر بر تل ، آنجا ک

معنی اسپیریدون

اسپیریدون . [ اِ دُن ْ ] (اِخ ) اسپیریدیون . یکی از قدیسین نصاری . مولد او جزیره ٔ قبرس . وی مترپولیت (مطران ) لفکوشه (که آنگاه ترمینونته نام داشت ) گردید و وفات او به سال 348 م . بود. او گله های گو

معنی اسپینهاسو

اسپینهاسو. [ اِ ها س ُ ] (اِخ ) (سِرّا دُ) سلسله ٔ جبال در ایالت میناس ژرائس که از ایالات برزیل واقع در امریکای جنوبی میباشد و این سلسله به سلسله ٔ مانتیکیرا مربوط است و از جنوب بسوی شمال امتداد ی

معنی اسپیناس

اسپیناس . [ اِ ] (اِخ ) شارل . سرتیپ فرانسوی . مولد سِساک . وی لوئی ناپلئون را در کودتای دوم دسامبر یاری کرد و بسال 1858 وزیر داخله گردید و در ماژِنتا کشته شد. (1815 - 1859 م .).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: