مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اسپیدرود


معنی اسپیدرود

اسپیدرود. [ اِ ] (اِخ ) رودخانه ای است از آذربایجان و به دیلمان و گیلان گذرد. (برهان ). رجوع به سفیدرود و اسبیدرود شود.

معنی اسپیدرود- ترجمه اسپیدرود برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اسپیدرود اینجا را کلیک کنید

هم معنی اسپیدرود


ترجمه اسپیدرود


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اسپیدرودمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اسپیناس

اسپیناس . [ اِ ] (اِخ ) شارل . سرتیپ فرانسوی . مولد سِساک . وی لوئی ناپلئون را در کودتای دوم دسامبر یاری کرد و بسال 1858 وزیر داخله گردید و در ماژِنتا کشته شد. (1815 - 1859 م .).

معنی اسپیدرگ

اسپیدرگ . [ اِ رَ ] (اِ) اسبیدرک . سبیدرک . دستارچه . دستمال . حوله . مندیل . رجوع به سپیدرک شود.

معنی اسپیدجوی

اسپیدجوی . [ اِ ] (اِخ ) موضعی که بنقل ابن اسفندیار محلی نزدیک بحر خزر در یکساعته راه چالوس واقع بوده است . (سفرنامه ٔ مازندران و استراباد رابینو ص 154 بخش انگلیسی ).

معنی اسپیدزر

اسپیدزر. [ اِ زَ ] (اِ مرکب ) پلاتین . پلاطین .

معنی اسپیدمرد

اسپیدمرد. [ اِ م َ ] (اِ مرکب ) در تحفه و فهرست مخزن : سفیدمرز. سفیدمرد. ابوالحسن ترنجی گوید: سفیدمرد آن است که صیادنه او را بعوض فلفل سفید میفروشند. (ترجمه ٔ صیدنه ٔ بیرونی ).

معنی اسپیددارستان

اسپیددارستان . [ اِرِ ] (اِخ ) رابینو این موضع را جزو مواضع غیرمعینه ٔمازندران و غیرمذکوره در منابع یاد می کند. (سفرنامه ٔ مازندران و استراباد رابینو ص 135 بخش انگلیسی ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: