مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اسپیدخار


معنی اسپیدخار

اسپیدخار. [ اِ ] (اِ مرکب ) بادآورد. بادآور.

معنی اسپیدخار- ترجمه اسپیدخار برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اسپیدخار اینجا را کلیک کنید

هم معنی اسپیدخار


ترجمه اسپیدخار


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اسپیدخارمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اسپیدبا

اسپیدبا. [ اِ ] (اِ مرکب ) آشی را گویند که در آن ترشی نباشد. آش بی ترشی . آش ساده . || شوربای ماست را گویند. اسفیدباج . اسفیدباجه . ماست با. (شعوری ).

معنی اسپیدگاو

اسپیدگاو. [ اِ ] (اِخ ) (اثفیان ) ابن اثفیان سهرگاو. بقول ابن البلخی جدّ هفتم فریدون پادشاه پیشدادی است . (فارسنامه ٔابن البلخی چ کمبریج ص 12). و اثفیان در اوستا اثویّه است که در فارسی آتبین و بتحریف

معنی اسپیددارستان

اسپیددارستان . [ اِرِ ] (اِخ ) رابینو این موضع را جزو مواضع غیرمعینه ٔمازندران و غیرمذکوره در منابع یاد می کند. (سفرنامه ٔ مازندران و استراباد رابینو ص 135 بخش انگلیسی ).

معنی اسپیددار

اسپیددار. [ اِ ] (اِ مرکب ) سپیدار. غیشام . قشام . (محمودبن عمر ربنجنی ). رجوع به اسپیدار شود.

معنی اسپیره

اسپیره . [ اِ رَ / رِ ] (اِ) درختچه ای در مرزهای فوقانی جنگلهای شمالی .

معنی اسپیدرود

اسپیدرود. [ اِ ] (اِخ ) رودخانه ای است از آذربایجان و به دیلمان و گیلان گذرد. (برهان ). رجوع به سفیدرود و اسبیدرود شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter