مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اسپیدجوی


معنی اسپیدجوی

اسپیدجوی . [ اِ ] (اِخ ) موضعی که بنقل ابن اسفندیار محلی نزدیک بحر خزر در یکساعته راه چالوس واقع بوده است . (سفرنامه ٔ مازندران و استراباد رابینو ص 154 بخش انگلیسی ).

معنی اسپیدجوی- ترجمه اسپیدجوی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اسپیدجوی اینجا را کلیک کنید

هم معنی اسپیدجوی


ترجمه اسپیدجوی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اسپیدجویمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اسپیده

اسپیده . [ اِ دَ / دِ ] (اِ) سپیده . لک سپید. سپیدی چشم . (رشیدی ): و اسپیده ٔ چشم که از قرحه پدید آمده باشد زائل گرداند. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). || تخمه ٔ اطفال از شیر که چون پنیری شیر خورده برگرداند.

معنی اسپیچبرغ

اسپیچبرغ . [ اِ ب ِ ](اِخ ) رجوع به اسپیتزبرگ و قاموس الاعلام ترکی شود.

معنی اسپیره

اسپیره . [ اِ رَ / رِ ] (اِ) درختچه ای در مرزهای فوقانی جنگلهای شمالی .

معنی اسپیدرود

اسپیدرود. [ اِ ] (اِخ ) رودخانه ای است از آذربایجان و به دیلمان و گیلان گذرد. (برهان ). رجوع به سفیدرود و اسبیدرود شود.

معنی اسپیدمرد

اسپیدمرد. [ اِ م َ ] (اِ مرکب ) در تحفه و فهرست مخزن : سفیدمرز. سفیدمرد. ابوالحسن ترنجی گوید: سفیدمرد آن است که صیادنه او را بعوض فلفل سفید میفروشند. (ترجمه ٔ صیدنه ٔ بیرونی ).

معنی اسپیدرگ

اسپیدرگ . [ اِ رَ ] (اِ) اسبیدرک . سبیدرک . دستارچه . دستمال . حوله . مندیل . رجوع به سپیدرک شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: