مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اسورة


معنی اسورة

اسورة. [ اَوِ رَ ] (ع اِ) ج ِ سِوار. (ترجمان القرآن جرجانی ) (دهار). ج ِ سِوار، بمعنی یاره و دست برنجن . (منتهی الارب ). || ج ِ اُسوار. یاره ها. (منتهی الارب ).

معنی اسورة- ترجمه اسورة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اسورة اینجا را کلیک کنید

هم معنی اسورة


ترجمه اسورة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اسورةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اسوردلوسک

اسوردلوسک . [ اِ وِ ل ُوْ ] (اِخ ) در قدیم موسوم به اِکاتِرین بورگ بود. شهری به روسیه ، کرسی ناحیه ٔاورال . دارای 130000 تن سکنه ، مرکز فلزسازی . خانواده ٔ امپراطوری روسیه بدانجا بقتل رسیدند (1918 م

معنی اسوقة

اسوقة. [ اَ وِ ق َ ] (ع اِ) ج ِ سویق . || ج ِ ساق : و بدله [ بَدل فاوانیا ] اذا عدم ، وزنه قشورالرمان وفروالسمور (؟) و عظام اسوقةالغزلان . (ابن البیطار).

معنی اسوف

اسوف . [ اَ ] (ع ص ) سریعالحزن . آنکه زود اندوهگین شود. رقیق القلب . (منتهی الارب ). || غمگین . (مهذب الاسماء).

معنی اسورة

اسورة. [ ] (اِخ ) یکی از بلاد هند. (تحقیق ماللهند ص 101 س 21).

معنی اسوفی

اسوفی . [اَ ] (اِ) نوعی سلیخه .

معنی اسورحیدون

اسورحیدون . [ اَ حیدْ دو ] (اِخ ) یا اسورحیدین پادشاه آشور و او پس از سناخریب بر تخت نشست . و پادشاه عیلام ، خوم بان خالداش دوّم ، چون آشور را در جاهای دیگر مشغول دید، در مملکت بابل تاخت و تازهائی کرد

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: