مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اسفار خمسه


معنی اسفار خمسه

اسفار خمسه . [ اَ رِ خ َ س َ ] (اِخ ) پنج کتاب نخستین توریة که عبارت است از: سِفْرِ تکوین ، سِفْرِ خروج ، سِفْرِ لاویان ، سِفْرِ اعداد و سِفْرِ استثناء . یهودیان و کاتولیکان اسفار خمسه را از خود موسی (ع ) و تألیف آنرا در حدود قرن پانزدهم ق . م . می دانند، ولی دانشمندان بر خلاف تاریخ تألیف آنها را مدتی طویل پس از موسی می شمرند.

معنی اسفار خمسه- ترجمه اسفار خمسه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اسفار خمسه اینجا را کلیک کنید

هم معنی اسفار خمسه


ترجمه اسفار خمسه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اسفار خمسهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اسفاکتری

اسفاکتری . [ اِ ت ِ ] (اِخ ) جزیره ای در دریای ایونی ، برابر پیلُس . کلِئُن در آنجا سپاه کوچکی از اسپارت را بسال 425 ق . م . محبوس ساخت .

معنی اسفاد

اسفاد. [ اِ ] (ع مص ) برجهانیدن نر بر ماده . (منتهی الارب ). بر گشنی داشتن ستور. (زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ). بر ایغری کردن داشتن .

معنی اسفاد سفید

اسفاد سفید. [ اِ دِ س َ / س ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) اسفند سفید. بفارسی خردل ابیض است و گفته اند حُرف ابیض است . (فهرست مخزن الادویة).

معنی اسفاق

اسفاق . [ اِ ] (ع مص ) باز کردن ، چنانکه در را. در فاکردن . (تاج المصادر بیهقی ). باز کردن در: اسفق الباب . (منتهی الارب ).

معنی اسفالت کاری

اسفالت کاری . [ اَ ] (حامص مرکب ) آسفالت کاری . عمل اسفالت ریزی خیابان ها و جاده ها.

معنی اسفارنج

اسفارنج . [ اَ رَ ] (معرب ، اِ) اسفناج . اسفراج . (دزی ج 1 ص 22).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: