مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ازکاره


معنی ازکاره

ازکاره . [ اَ رَ / رِ ] (ص ) آنکه سخنان گذشته را یاد کند مانند قصه خوان . و مؤلف مؤیدالفضلاء گوید: این (کلمه )مشتق از ذکر است و در فارسی ذال را ذکر نکرده اند.

معنی ازکاره- ترجمه ازکاره برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ازکاره اینجا را کلیک کنید

هم معنی ازکاره


ترجمه ازکاره


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ازکارهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ازگات

ازگات . [ اَ ] (ص ) مردم بددل و بداندرون . (آنندراج ). ازکات .

معنی ازکن

ازکن . [ اَ ک َ ] (ع ن تف ) زیرکتر. (منتهی الارب ). - امثال : ازکن من ایاس .

معنی ازکان

ازکان . [ اِ ] (ع مص ) دانستن چیزی را و دریافتن . (از منتهی الارب ). شناسیدن . (زوزنی ). || آگاه گردانیدن . (منتهی الارب ). بیاگاهانیدن . (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). || گمان بردن یا گمان قوی بردن .

معنی ازکات

ازکات . [ اِ ](ع مص ) پر کردن مشک . (منتهی الارب ). پر کردن مشکیزه .(آنندراج ). || بیاد دادن حدیث کسی را. || بچه زادن زن . (از منتهی الارب ). زائیدن .

معنی ازکیاء

ازکیاء. [ اَ ] (ع ص ، اِ) ج ِ زکی . (منتهی الارب ). پاکان . صاحبان ذهن صافی . (غیاث اللغات ) : ازبس مکان که داده و تمکین که کرده اند خشنودم از کیای ری و ازکیای ری . خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 454)

معنی ازقة

ازقة. [ اَ زِق ْ ق َ ] (ع اِ) ج ِ زُقاق .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: