مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اریلی


معنی اریلی

اریلی . [ ] (اِخ ) یکی از شهرهای اسپانیا،بین سبتة و بحر المحیط. (حلل السندسیة ج 1 ص 54).

معنی اریلی- ترجمه اریلی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اریلی اینجا را کلیک کنید

هم معنی اریلی


ترجمه اریلی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اریلیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اریکلی

اریکلی . [ اِ ] (اِخ ) ناحیه ای است در آسیای صغیر در ولایت قسطمونی . رجوع به ارکلی و ضمیمه ٔ معجم البلدان شود.

معنی اریمازس

اریمازس . [ اَ زِ ] (اِخ ) آریمازِس (هرمز، اهورامزدا). نام سرداری سغدی که با سی هزار سپاهی در جاهای سخت کوهی (در سغد) نشسته و منتظر جنگ با اسکندر بود و آذوقه ٔ دو سال را داشت . این کوه بارتفاع سی اِ

معنی ارین

ارین . [ اَ ] (اِخ ) نام موضعی است . (منتهی الارب ).

معنی ارین

ارین . [ اَ ی ُ ] (اِخ ) نام اسبی که نِپتون با ضربت سه شاخی از زمین برآورد، آنگاه که وی با می نِرو در ستیزه بود.

معنی اریل

اریل . [ اُ رَ ] (ع اِ) نامی از نامهای مردان عرب .

معنی اریکه

اریکه . [ اَ ک َ ] (ع اِ) تخت که در خانه ٔ عروس یعنی حجله نهند. || هرچه که بر آن تکیه زنند و بنشینند از تخت و منصه و فراش . مسند. || تختی و سریری که بر آن حجله یا شامیانه باشد. (غیاث از ابن حاج ). |

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: