مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ارمنیه ٔ صغیره


معنی ارمنیه ٔ صغیره

ارمنیه ٔ صغیره . [ اَ م َ نی ی َ ی ِ ص َ رَ ] (اِخ ) سیلیسی .قُره مان . رجوع بارمنستان و ارمنیه و ارمینیه شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ارمنیه ٔ صغیره اینجا را کلیک کنید

هم معنی ارمنیه ٔ صغیره


ترجمه ارمنیه ٔ صغیره


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ارمنیه ٔ صغیرهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ارمنین

ارمنین . [ اَ م َ ] (اِ) بیونانی اسم نباتیست که بر دو نوع برّی و بستانی میباشد و بری او غیرمستعمل و بستانی او برگش شبیه ببرگ ابهل و ساقش مربع و بقدر نصف ذراع و غلاف ثمرش شبیه بغلاف لوبیا و مایل بطرف ا

معنی ارمونیا

ارمونیا. [ ] (اِ) بیونانی اقاقیاست . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). و در فهرست مخزن الادویه ((اریونیان )) آمده است .

معنی ارمنیه ٔ کبیره

ارمنیه ٔکبیره . [ اَ م َ نی ی َ ی ِ ک َ رَ ] (اِخ ) ارمنستان بزرگ . رجوع بارمنستان و ارمنیه و ارمینیه شود.

معنی ارمنیه ٔ بزرگ

ارمنیه ٔ بزرگ . [ اَ م َ نی ی َ ی ِ ب ُ زُ ] (اِخ ) ارمنستان بزرگ . ارمنیه ٔ کبیره . رجوع بارمنستان و ارمنیه شود.

معنی ارمولة

ارمولة. [ اُ ل َ ] (ع ص ) غلام ٌ ارمولة؛ پسر محتاج مسکین . (منتهی الارب ).

معنی ارمونی

ارمونی . [ ] (اِ) شقیق . شقر. شقایق . شقایق النعمان . کاسه بشکنک . لاله ٔ نعمان . لاله ٔ دلسوخته . لاله ٔ داغدار.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: