مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ارفی


معنی ارفی

ارفی . [ اُ ] (اِخ ) شهر اورفا، بضبط سیاحان ونیزی معاصر سلطان ابوسعید ایلخانی . (تاریخ ادبیات برون ترجمه ٔ حکمت ج 3 ص 423).

معنی ارفی- ترجمه ارفی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ارفی اینجا را کلیک کنید

هم معنی ارفی

تعارفی : اسم 1 متکلف 2 اهل تعارف 3 هدیه، سوغات، پیشکشی 4 رشوه
متعارفی : 1 معمولی، عادی و غیرعادی، نامعمول 2 اعشاری، دهدهی و کسری


ترجمه ارفی

معارفی: educational
دایرهالمعارفی: encyclopedic
متعارفی: ordinary
کسر متعارفی: ordinary fraction
متعارفی: canonical


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ارفی

سخن پل ورلن: تنها زندگی كردن، بهتر از رفاقت با نارفیقان است.
سخن پل ورلن: تنها زندگی كردن، بهتر از رفاقت با نارفیقان است.

این دهان بستى دهانى باز شد *** کاو خورنده‏ى لقمه‏هاى راز شد
گر ز شیر دیو تن را وابرى *** در فطام او بسى نعمت خورى‏
ترک جوشش شرح کردم نیم خام *** از حکیم غزنوى بشنو تمام‏
در الهى نامه گوید شرح این *** آن حکیم غیب و فخر العارفین‏
غم خور و نان غم افزایان مخور *** ز انکه عاقل غم خورد کودک شکر
قند شادى میوه‏ى باغ غم است *** این فرح زخم است و آن غم مرهم است‏
غم چو بینى در کنارش کش به عشق *** از سر ربوه نظر کن در دمشق‏
عاقل از انگور مى‏بیند همى *** عاشق از معدوم شى بیند همى‏
جنگ مى‏کردند حمالان پریر *** تو مکش تا من کشم حملش چو شیر
ز انکه ز آن رنجش همى‏دیدند سود *** حمل را هر یک ز دیگر مى‏ربود


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ارق

ارق . [ اَ ] (اِ) نهر و گذرآب . و در لهجه ٔ آذری اَرخ است به معنی جوی و نهر.

معنی ارقاء

ارقاء. [ اَ رِق ْ قا ] (ع ص ، اِ) ج ِ رقیق . بندگان . مملوکان : نخاس ... کنیزکی را بر دیگری مزیّت میدهد و چون از وی وجه رجحان و مزیّت این بر آن میطلبیم آنچ بکثرت دربت و طول ممارست از مزاولت بیع و شراء

معنی ارفههم ا

ارفههم ا. [ اَ ف َ هََ هَُ مُل ْ لاه ] (ع جمله ٔ فعلیه ٔ دعایی ) برآسوده و تن آسان داراد ایشان را خدای . (منتهی الأرب ).

معنی ارق

ارق . [ ] (اِخ ) موضعی به سیستان . (نخبةالدهر دمشقی چ لیبسک ص 183).

معنی ارقاف

ارقاف . [ اِ ] (ع مص ) لرزه گرفتن از سرما. (منتهی الأرب ). لرزه گرفتن کسی را. (مجهولاً مستعمل است ).

معنی ارقاتوبا

ارقاتوبا. [ اَ ] (اِ) نوعی از پیرهن . (آنندراج ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: