مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ارحبی


معنی ارحبی

ارحبی . [ اَ ح َ ] (ص نسبی ) منسوب به ارحب ، بطنی از همدان . مشهور بدین نسبت ابوحذیفة سلمةبن صهیب الارحبی از تابعین است و حذیفةبن الیمان از او روایت داردو از وی خیثمةبن عبدالرحمن روایت کند. حدیث او در صحیح مسلم در کتاب الاطعمة آمده است . (انساب سمعانی ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ارحبی اینجا را کلیک کنید

هم معنی ارحبی


ترجمه ارحبی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ارحبیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ارحب

ارحب . [ اَ ح ِ ] (ع فعل امر) اَرْحِب ْ و اَرْحِبی ، بصیغه ٔ امر دو کلمه است که بدان اسب و شتر را زجر کنند، یعنی گشاده شو و دور بمان . (منتهی الارب ).

معنی ارحبعم

ارحبعم . [ ] (اِخ ) ابن سلیمان از سلاطین بنی اسرائیل . وی هفده سال ملک بود. و او پدر لابیاس است . (مجمل التواریخ والقصص ص 143 و 144). رجوع به رحبعام شود.

معنی ارحال

ارحال . [ اِ ] (ع مص ) ریاضت دادن و رام کردن ستور را. (منتهی الارب ). || دادن ستور بارکش کسی را. شتر باری و سواری بکسی دادن . راحله بکسی دادن . || بسیار شدن شتر کسی . خداوند بسیار شتر شدن . (منتهی الا

معنی ارحی

ارحی . [ اَ ] (ع اِ) اَرْح . ج ِ رَحی .

معنی ارحیه

ارحیه . [ اَ ی َ ] (ع اِ) ج ِ رَحی و رَحاء. سنگهای آسیا.

معنی ارخ

ارخ . [ اَ رَ ] (اِخ ) قریه ای است در اِجاء، یکی از دو کوه طی ، بنی رُهم را. (معجم البلدان ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<