مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ادینه ون


معنی ادینه ون

ادینه ون . [ ؟ ن َ وَ ] (اِخ ) رجوع به بسحاق (طایفه ٔ) شود.

معنی ادینه ون- ترجمه ادینه ون برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ادینه ون اینجا را کلیک کنید

هم معنی ادینه ون


ترجمه ادینه ون


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ادینه ونمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ادینده

ادینده . [ اَ ی َ دَ / دِ ] (اِ) آدینده . قوس قزح . رجوع به آدینده شود.

معنی اذآم

اذآم . [ اِذْ ] (ع مص ) ترساندن . ترسانیدن . (منتهی الارب ). || بناخواست و ستم بر کاری داشتن . (منتهی الارب ). اکراه .

معنی ادیه

ادیه . [ اُ دَی ْ ی َ ] (اِخ ) نامی از نامهای عرب از جمله نام پدر عروه ٔ شاعر.

معنی اذاخة

اذاخة. [ اِ خ َ ] (ع مص ) گرد چیزی گشتن . - اذاخه ٔ مکانی ؛ گرد آن جای گردیدن .

معنی ادینه

ادینه . [ ؟ ن َ ] (اِخ ) رجوع به بابااحمدی (طایفه ٔ) شود.

معنی ادیم گر

ادیم گر. [ اَ گ َ ] (ص مرکب ) چرم گر. ادیمی : بیال و گردن او برشدند و بازبرید بسی ادیم گر اندرمیان کوی تمیم . سوزنی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: