مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ادیم احمر


معنی ادیم احمر

ادیم احمر. [ اَ م ِ اَ م َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) دِهان . چرم سرخ .

معنی ادیم احمر- ترجمه ادیم احمر برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ادیم احمر اینجا را کلیک کنید

هم معنی ادیم احمر


ترجمه ادیم احمر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ادیم احمرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ادینه ون

ادینه ون . [ ؟ ن َ وَ ] (اِخ ) رجوع به بسحاق (طایفه ٔ) شود.

معنی ادیم

ادیم . [ اَ ] (اِخ ) نامی از نامهای اسب از آن جمله نام اسب ابرش کلبی .

معنی ادیم

ادیم . [ اَ ] (اِخ ) موضعی است در بلاد هُذیل . ابوجُندب گوید: و احیاءُ لدی سعدبن بکر بأملاح فظاهرةالادیم . (معجم البلدان ).

معنی اذآب

اذآب . [ اِذْ ] (ع مص ) ترسیدن . (منتهی الارب ). || گیسو ساختن کسی را: اذآب غلام ؛ گیسو ساختن پسر را.

معنی اذ

اذ. [ اِ ] (ع حرف ربط) چون . برای آنکه . || آنگاه . و آن برای زمان ماضی است و گاهی برای مفاجاة آید بشرط که در جواب بینا یا بینما واقع شود و قد تکون زائدة نحو اذ واعدنا موسی (قرآن 51/2)؛ ای واعدنا. (من

معنی ادیلیس کورولیس

ادیلیس کورولیس . [ اُ ] (اِخ ) دسته ای از حکام طبقه ٔ پلیس در روم که بسال 366 ق . م . تأسیس شد. (لغت نامه ٔ تمدن قدیم ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: